سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان را برکنار کرده و یکی از بازداشت‌شدگان فتنه ۸۸ را به این سمت منصوب کرد.

حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد در آغازین روزهای حضور خود در دانشگاه آزاد دست به تغییر در مدیریت روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد زد.

میرزاده در اولین تغییر حمید عابدی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان را از سمت خود برکنار کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی احسان مازندرانی را به عنوان مدیر مسئول جدید روزنامه فرهیختگان انتخاب کرد.

مازندرانی از افرادی است که در سال ۸۸ در جریان فتنه آن سال بازداشت شده بود.

این در حالی است که عابدی مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان در مراسم تودیع خود مدعی شد شب گذشته استعفای خود را تحویل داده بودم اما از طرف دفتر میرزاده با من تماس گرفتند و گفتند محکم به کارت ادامه بده.

وی ادامه داد: ولی در کمتر از ۲۴ ساعت عزلم کردند .

عابدی به میرزاده توصیه کرد خودش رئیس باشد و نگذارد برایش تصمیم بگیرند.