در در جریان آشوب اسرائیلی 25 بهمن،سران ضد انقلاب در داخل کشور(موسوی و کروبی) توسط 6 حلقه واسط اصلی غرب هدایت و مدیریت شده و انتقال پیام ها از سوی آنان انجام می شده است.

در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که در جریان آشوب اسرائیلی 25 بهمن،سران ضد انقلاب در داخل کشور(موسوی و کروبی) توسط 6 حلقه واسط اصلی غرب هدایت و مدیریت شده و انتقال پیام ها از سوی آنان انجام می شده است.
به گزارش«جوان آنلاین»،این 6 حلقه واسط عبارتند از:اردشیر امیر ارجمندی،عطاءالله مهاجرانی،مجتبی واحدی،جملیه کدیور،ابوالفضل فاتح و مسیح علی نژاد.
گفته می شود این افراد در انتقال پیام ها،هدایت و مدیریت سران ضد انقلاب در داخل و نیز ارتباط دهی برخی دیگر از سرویس های خارجی به موسوی و کروبی نقش عمده ای را بر عهده داشته اند.