صالحی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مذاکره هنگامی معنا پیدا می کند که دو طرف با حسن نیت، با شرایط برابر و بدون قصد فریب گفت و گو کنند، گفت: پیش در آمد مذاکره حسن ظن و اراده حقیقی برای رفع مسایل و مشکلات است،‌نه برخورد تناقض آمیز در رفتار و عمل .

علی اکبر صالحی با بیان این مطلب که ملت ایران هیچ زمانی به دنبال مقابله با کسی نبوده است،‌خاطر نشان کرد: ملت ایران طی 34 سال گذشته در مقابل هر گونه ظلم و ستمی ایستادگی کرده و همواره پایبند اصول اساسی انسانی بوده است.

وی با اشاره به شکست سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، در خصوص پیشنهاد مذاکره مقامات آمریکا با ایران، ‌افزود: مقام معظم رهبری به خوبی در سخنان اخیر خود در دیدار با فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی، سیاست نظام در مقابل برقرای مذاکره و رابطه با آمریکا را تبیین کردند،‌لذا تا زمانی که تناقض در گفتار و عمل مقامات آمریکا حاکم باشد و در شرایطی که گلوله تفنگ را به سمت ما نشانه گرفته اند سخن از مذاکره معنا و مفهومی ندارد.
وزیر امور خارجه در ادامه گفت وگوی خود با شبکه ایران بیان کرد: پیش در آمد مذاکره باید حسن ظن و اراده حقیقی برای حل و فصل مسایل و مشکلات فی مابین باشد نه رفتارهای دوگانه و تناقض آمیز.
وی رفتار دو گانه مقامات آمریکا حالت نفاق گونه دارد،‌بیان کرد: بحث نفی مذاکره از سوی ایران مطرح نیست،‌اما با اعمال رفتار دوگانه مذاکره با ایران موضوعیت ندارد و امیدواریم با توجه به سخنان رهبری و استقبال مردم از جشن انقلاب، مقامات آمریکا پیام ملت ایران را درک کرده باشند.