بهمن فرمان آرا كارگردان مبتذل‌ساز پيش از انقلاب و وابسته به جريان روشنفكري غرب‌زده كه با سياست تساهل و تسامح مهاجراني وزير ارشاد دولت خاتمي مجوز فيلمسازي در ايران را دريافت كرده با انتشار نامه‌اي رسماً از رفتار آشوب‌طلبان حامي موسوي حمايت كرد.

 وي دراين نامه كه با عنوان «ترسو هزار بار مي‌ميرد و شجاع يك بار» منتشر شده مدعي شده كه مرا دستگير خواهند كرد و من سخنانم را قبل از بازداشت مي‌گويم! وي گفته كه ساكت نمي‌توان نشست! گفتني است فرمان آرا از جمله سينماگران حامي موسوي در انتخابات بود كه پس از عدم پيروزي كانديداي مورد نظرشان دست به برخي نامه‌پراكني‌هاي انفعالي زده‌اند.