مردمی که در فلسطین اشغالی زندگی می کنند می دانند، تهدیدی که به راستی کشورشان را تهدید می کند اشغال خاک فلسطین است.

پایگاه خبری "الجزیره نت" (aljazeera.net) مصاحبه ای با "حجای رام" محقق اسرائیلی که استاد دانشگاه "بن گوریون" در بئر السبع فلسطین اشغالی می باشد ترتیب داده است، وی می گوید: «اینکه دولت اسرائیل، ایران را به عنوان تهدید بزرگ برای موجودیت خود معرفی می کند، وهم وخیالی است که برای اهداف سیاسی ساخته شده است.»

 

رام که نام تحقیقات خود را "ایران فوبیا" یعنی ایران هراسی گذاشته است می گوید: «خطر اصلی که اسرائیل را تهدید می کند، جنایت هایی است که با اشغال خاک فلسطین مرتکب می شود و پروژه ایران هراسی را برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات در پیش گرفته است.»

 

رام می افزاید: «ایران با اسرائیل دشمنی دارد ولی اینکه آنرا آلمان نازی جدیدی بدانیم که می خواهد تمام یهود را ازبین ببرد گمان نادرستی است، این را تقریبا اکثر مردم اسرائیل و قشر فرهیخته می داند و فقط حکومت است که چنین افکاری دارد.»

 

این محقق اسرائیلی همچنین می گوید: «اسرائیل از آنجا که هم پیمان کشورهای امپریالی است همواره به دنبال ساخت دشمن خارجی بوده است تا بوسیله آن اسرائیلی ها را در یک صف قرار دهد و مخالفان داخلی و فعالان اجتماعی را ساکت کند، این تفکر برگرفته از عقاید صهیونیسم باستانی است، که می گوید اسرائیل جزیره ای مترقی و متمدن است در میان یک دریای پرتلاطم و وحشی که خارج آن است.»

 

رام به همراه برخی از مسئولین اسرائیل همچون دو رئیس سابق موساد "افرایم هلیفی" و "مئیر دجان" و فرمانده سابق ارتش "جابی اشکنازی"، تاکید دارد که اسرائیل به ارحتی می تواند با مسئله هسته ای ایران کنار بیاید.

 

"افرایم هلیفی" می گوید: «حتی اگر ایران دارای بمب هسته ای شود اسرائیل می تواند با آن کنار بیاید، ایران با برنامه هسته ای خود به دنبال پیدا کردن جایگاه مستقل و قدرتمند و هیبت تاریخی خود در منطقه است واگر غرب این جایگاه را به او بدهد از برنامه هسته ای دست بر می دارد.»