مجله تخصصی فارین پالیسی (سیاست خارجی) چاپ واشنگتن از دولت آمریکا خواست برای جلب نظر ایران و احیای روابط، فهمی تازه از ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی پیشه کند.

پیترجونز نویسنده این مقاله که به تعبیر خود 14 سال در کنفرانس ها و محافل علمی ایران رفت وآمد داشته می نویسد: اشتباه بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا عدم شناخت و درک صحیح از ملت ایران است.

وی می افزاید: بیشتر تحلیل های غربی ها مبنی بر تقسیم بندی به «اصلاح طلبان»، «محافظه کاران سنتی»، «محافظه کاران تکنوکرات» و «رادیکال» ها در میان مردم ایران کاربرد چندانی ندارد. با بررسی هایی که من در طول این 14 سال انجام داده ام، تا به حال ندیده ام که این ترمینولوژی در میان مردم استفاده شود. در حقیقت چهره سیاسی ایرانیان به همراه یک همبستگی است. فهم ایرانی ها از جهان سیاسی به سادگی نگاه غربی ها نیست.

نویسنده فصلنامه سیاست خارجی می نویسد: گفتگو و مذاکره با ایرانیان باید بسیار دقیق و با جزئیات کامل باشد. بنا به تجربیات من در طی این چند سال، ایرانی ها در ابتدای سخن بسیار مشتاق اند که عدالت و احترام رعایت شود، که البته این دو امر به طور سنتی در مذاکره با ایران نادیده گرفته می شود. ایرانیان مواظب هستند که کوتاهی و سرعت مذاکره باعث نادیده گرفته شدن محتوا و مضمون مذاکره نشود.

وی همچنین نوشت: غربی ها این مسئله را به خاطر بسپارند که مسیر اصلی در مذاکره با ایران این است که ایرانیان از ایده و گزینه چرخه سوخت هسته ای به شدت دفاع خواهند کرد و ما باید به راه حل هایی فکر کنیم که همین برنامه هسته ای فعلی ایران را چگونه محدود و از گسترش آن جلوگیری کنیم و بحث را بیشتر بر روی محدود کردن همین برنامه ها و جلوگیری از پیشرفت هرچه بیشتر آن سوق دهیم. آمریکا نباید بر روی این امر مانور بدهد که باید برنامه هسته ای ایران به طور کامل قطع شود زیرا این امر مساوی است با شکست گفتگوها و نتیجه ای را نخواهد داشت و مذاکره مانند گذشته به بن بست خواهد رسید.

فارین پالیسی در پایان تاکید کرد: غربی ها باید بدانند شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران تفاوت چندانی با قبل نخواهد کرد و حادثه مهمی رخ نخواهد داد. و این مهم است که در این پروسه مداخله نکنند.