یک مجله آلماني در شماره اين هفته خود طي ويژه نامه اي موضوع آشوبهاي اخير در برخي از شهرهاي ايران را مورد توجه قرار داد و از نقش امريکا در شعله ور شدن آتش آشوبگري و اغتشاش در ايران پرده برداشت.

مجله شوايتس در مقاله اي تحت عنوان "ايران؛ آشوب‌ها را امريکا مديريت مي کند" که به همراه عکسي از باراک اوباما در حال سوزاندن نقشه ايران منتشر شده است ، اسنادي را در خصوص دخالت مستقيم امريکا در آشوبهاي تهران و اختصاص بودجه 85 ميليون دلاري در همين رابطه منتشر کرد.

 

متن کامل مقاله مجله شوايتس به شرح ذيل است:

 

"آشوب ها در ايران؛ آراي مردم مورد ترديد قرار گرفته اند. اين مطلبي است که در همه خبرها شنيده مي شود. اينکه چه چیزی و چه کسي حقيقتاً در پس آن قرار دارد، در نگاه اول قابل تشخيص نيست.

 

پيروزي قاطع احمدي‌نژاد در انتخابات براي امريکا به هيچ وجه پذيرفتني نيست.

 

نکته اول اینکه، منابع نفتي ايران بايد به مانند عراق در کنترل امريکا باشد. نکته دوم، اگر نتوان از توليد سلاح اتمي در ايران جلوگيري کرد، حداقل نبايد گذاشت که اين تکنولوژي در دست رهبران اسلامگراي ايران باشد. سوم اینکه، اگر رژيم دست نشانده امريکا در ايران روي کار آيد، حمايت ايران از فلسطين مسکوت مي ماند و بدين شکل فلسطيني ها را مي توان مجبور کرد تا به خواسته هاي اسرائيل تن دهند.

 

ايران در صدر ليست کشورهايي است که امريکا قصد دارد آنها را به زانو در آورد. امريکایي‌ها تلاش مي کنند از درون بر ايران تأثير بگذارند. به همين دليل اپوزيسون را به شدت حمايت مي کنند. در ميان اين هزاران مخالف، تعدادي خلافکار حرفه اي، تعدادي دانشجو، تعدادي روزنامه نگار و تعدادي عکاس نيز حضور دارند تا رژيم ايران را در تنگنا قرار دهند. براي اين کار حتي کشته (کشته شدن افراد) هم در نظر گرفته شده است تا تصوير نوعي خشونت افراطي منعکس گردد و صحنه اي کاملاً دراماتيک ارائه شود.

 

حتي بلوکه بودن اينترنت هم يک دروغ رسانه اي است چون ما در سوئيس مي بينيم که افراد زيادي از ايران به سايت ما وارد مي شوند.

 

اپوزيسيون به صورت سازماندهي شده و هدفمند تظاهرات هايي را طراحي مي کند تا توجه جهان را برانگيزد. مديريت مطبوعاتي در جهان در خارج از ايران است و نه در داخل آن.

 

مرکز اصلي براي سقوط تهران، در واشنگتن است، مي‌خواهند شورش‌ها را در تهران سازماندهي کنند. پول به اندازه کافي هست، 85 ميليون دلار که کابينه بوش براي تغيير رژيم تصويب کرده است. بخش زياد آن به صداي امريکا و راديو فردا پرداخت شده تا براي فراخواندن به شورش و برنامه سازي خرج کنند.

 

سيا هم دلارهاي زيادي مي دهد.در دوبي،لندن و فرانکفورت کارشناسان مسائل ايران نشسته اند. در روزهاي اخير فعاليتشان بيشتر شده است و ارتباطات ميان کانون هاي سقوط رژيم ايران به مرز انفجار رسيده است."