دبيرخانه شوراي امنيت كشور خطاب به ميرحسين موسوي تاكيد كرد: وظيفه ملي جنابعالي اقتضاء مي‌كند كه از تحريك و تلاش براي تشكيل اجتماعات غيرقانوني پرهيز نماييد و در صورت دعوت و تحريك به اين اجتماعات، مسئوليت عواقب ناشي از آن بر عهده جنابعالي خواهد بود.

 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، متن كامل پاسخ دبيرخانه شوراي امنيت كشور به نامه مورخه 27/3/88 ميرحسين موسوي بدين شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي ميرحسين موسوي

با سلام

نامه مورخه 27/3/88 جنابعالي خطاب به شوراي امنيت كشور حاوي مسائلي است كه توجه شما را به آن جلب مي كنيم:

1- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخريب اموال و وسايل نقليه مردم به نيروي انتظامي.

2- حمايت از اجتماعات غيرقانوني كه منجر به برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزيز گرديده است كه جنابعالي از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت آميز نام برده ايد.

3- با تأكيد جنابعالي بر اينكه موارد مذكور را مشاهده كرده ايد، لازم است، مشاهدات خود را در اختيار دبيرخانه شوراي امنيت كشور بگذاريد.

البته به نظر ما اين يك شبكه سازمان يافته است كه به احتمال زياد توسط گروهك هاي وابسته به بيگانگان سازمان يافته اند و با اراده و تصميم قبلي نظم و آرامش و امنيت عمومي را بهم مي زند و به حقوق شهروندان تعرض مي نمايد كه البته قبلاً دستور رسيدگي لازم توسط فرماندهي نيروي انتظامي به موضوع صادر شده است.

متقابلاً وظيفه و مسئوليت ملي جنابعالي اقتضاء مي كند كه به جاي انتساب اتهام به نيروهاي انتظامي و يا نظامي كه فرزندان اين كشورند و شبانه روز جهت امنيت شهروندان تلاش مي كنند، از تحريك و تلاش براي تشكيل چنين اجتماعات غيرقانوني پرهيز نموده و از اين اجتماعات حمايت ننماييد.

قطعاً به اين نكته مهم توجه داريد كه در صورت دعوت و تحريك به اين اجتماعات غيرقانوني مسئوليت عواقب ناشي از آن بر عهده جنابعالي خواهد بود.

دبيرخانه شوراي امنيت كشور