موگرینی ادامه داد: امریکا متعهد خواهد شد که تحریم های دیگری علیه ایران تصویب نکند و لغو تحریم‌ها به صورت گام به گام و در صورت جلب رضایت دو طرف برداشته خواهد شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ موگرینی در کنفرانس خبری مشترک با ظریف گفت که امروز ما گامهای قاطعانه برداشتیم و به راه حل ها در پارامترهای کلیدی رسیدیم.
وی افزود که ما الان می توانیم نگارش متن و پیوست های توافق جامع را شروع کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: برای تغییر در تأسیسات اراک به منظور جلوگیری از تولید پلوتونیوم به ایران کمک‌ خواهیم کرد.
موگرینی ادامه داد: امریکا متعهد خواهد شد که تحریم های دیگری علیه ایران تصویب نکند و لغو تحریم‌ها به صورت گام به گام و در صورت جلب رضایت دو طرف برداشته خواهد شد. تأسیسات فردو به مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای تبدیل خواهد شد و هیچ مواد قابل شکافی در آن وارد نمی‌شود.(+)

"Our President, analytical news site"