حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار ميرحسين موسوي با ايشان، بر پي‌گيري مسائل از طريق مراجع قانوني تاكيد كردند.

 

 

به گزارش خبرگزاري فارس، در اين ديدار كه عصر ديروز انجام شد آقاي ميرحسين موسوي ضمن ارايه گزارشي ديدگاه خود را درباره روند انتخابات بيان كرد.

رهبر معظم انقلاب نيز با تاكيد بر لزوم حفظ آرامش و متانت خاطرنشان كردند: در دوره هاي قبلي انتخابات نيز برخي افراد و نامزدها، مسائلي داشتند كه از طريق شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به شكايات انتخاباتي، پيگيري كردند و طبعا در اين دوره نيز مسائل بايد از طريق قانوني دنبال شود.

ايشان با اشاره به نامه آقاي موسوي به شوراي نگهبان افزودند: به شوراي نگهبان تاكيد شده كه با دقت به اين نامه رسيدگي شود.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تحريكات دشمن و برخي طراحي‌هاي پشت صحنه براي به آشوب كشاندن خيابان‌ها خطاب به آقاي موسوي افزودند: جنس شما با اين گونه افراد متفاوت است و لازم است كارها را با متانت و آرامش پيگيري كنيد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تحسين حضور بي‌سابقه مردم درانتخابات 22 خرداد افزودند: به ياري پروردگار انتخابات با اتقان ، صحت و آرامش خوبي برگزار شد و شما هم مسائل مورد نظر را از طريق قانوني پي‌گيري كنيد.