فیلم مستند زندگی به سبک آخرالزمان در ده قسمت با عناوین فلسفه سبک زندگی، عوامل ناکارآمدی دینی در الگوسازی سبک زندگی دینی، هالیوود و نقش آن در گسترش سبک زندگی آمریکایی و مقابله با مفاهیم دینی، مؤلفه های سبک زندگی آمریکایی و نقش آن در تهاجم فرهنگی، مصرف گرایی، مد گرایی و به نحوه تأثیرگذاری و ترویج مد بر سبک زندگی، زنای ذهنی؛ فروپاشی خانواده و نقش رسانه در طلاق عاطفی خانواده، نقش رسانه ها از جمله اینترنت در سبک زندگی و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی، جایگاه غذا در سبک زندگی، بحران رشد جمعیت.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ مستند زندگی به سبک آخرالزمان در لابراتور ویژه جنگ نرم دانشجویی (لوجند فیلم) و به کارگردانی علی رضایی ساخته شده است تمامی 10 قسمت این مستند را می توانید ذیلاً دانلود نمایید:


دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دهم: بحران رشد جمعیت

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت نهم: جایگاه غذا

=================
دانلود لینک مستقیم زندگی به سبک آخر الزمان / قسمت هشتم: اینترنت

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت هفتم: زنای ذهنی؛ فروپاشی خانواده

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت ششم: مدگرایی

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت پنجم: مصرف گرایی

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت چهارم: مولفه های سبک زندگی امریکایی

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت سوم: هالیوود

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت دوم: عوامل ناکارآمدی حکومت دینی

=================
دانلود لینک مستقیم مستند زندگی به سبک آخرالزمان / قسمت اول: فلسفه سبک زندگی