نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت:در بحث يارانه‌ها، مسأله اعتماد نيست. ‌عده‌اي هستند که اين نظام را نمي‌خواهند و از هر طريق ممکن، قصد ضربه زدن به آن را دارند. برخي ديگر‌ به قضيه سياسي نگاه مي‌کنند و نمي‌خواهند دولت موفق شود؛ اين‌ها کساني هستند که نظام را مي‌خواهند، ولي ‌به دليل جهل و نا‌آگاهي‌شان دولت را زمين‌گير مي‌کنند و اما عده ديگر‌ اساسا نمي‌دانند چه کار مي‌خواهند بکنند و لج‌بازي مي‌کنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، مسعود پزشکيان در گفت‌و‌گو با تابناک گفت: در ‌طرح هدفمندی یارانه ها، کساني ‌نام‌نويسي کرده‌اند‌ که با پولشویی، دروغ‌ و اطلاعات نادرست و رانت، ميليارد‌ها تومان پول درآورده‌اند‌ و عده‌‌ ديگري نيز هستند که با بزرگ‌نمايي برخي سخنان و حمايت از آنها مي‌گويند دولت بايد به همه يارانه بدهد. اين دو گروه با هم فرقي ندارند و هر دو از يک جا آب مي‌خورند. وقتي مي‌گوييم هدفمندي يعني بايد همه چيز هدفمند باشد؛ بنابراين، بايد پول‌ در اختيار افراد نيازمند‌ قرار گيرد. افرادي که تمکن مالي بالايي دارند، بايد از هدفمندي يارانه‌ها انصراف مي‌دادند و اگر اين کار را نکرده‌اند، بايد دولت خود اين کار را انجام دهد.

عضو کميسيون بهداشت در پاسخ به اينکه دولت براي مردم چه کاري انجام داده‌‌ که مردم بخواهند به خاطر دولت از حق خودشان بگذرند، گفت: چه کسي گفته ‌اين پول حق آن‌هاست؟ چه کسي گفته کسي که ماهيانه 20 تا 30 ميليون درآمد دارد، بايد 45 هزار تومان از دولت ‌بگيرد؟ هيچ‌کس هيچ حقي ندارد. چرا بايد دولت به بنزين سوبسيد بدهد؟ کدام عقل در دنيا هست که به مردم پولدار بنزين 700 توماني بدهد؟ اين حق مال همه نسل‌هاست و حقي نيست که مجاني در اختيار مردم قرار گيرد. بايد به قيمت توزيع شده و ‌سرمايه‌‌گذاري‌ براي همه بشود. ما بايد عقل را به سر سفره بياوريم. نبايد انتظار داشته باشيم، کار نکنيم و بخوريم. ما بايد ياد بگيريم که چگونه کار کنيم. ملتي که کار نکند، محکوم به نابودي است.