جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در بيانيه اي اعلام كرد: مسووليت پاسخگويي به تمامي اتفاقات تلخ كننده كام شيرين مردم به عهده موسوي خواهد بود و صحنه گردانان معلوم الحال اطراف وي در روز نياز او را تنها خواهند گذاشت.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، متن بيانيه شماره دو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي به شرح ذيل است:

مشاركت بي نظير 85 درصدي مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و راي بيش از 24 ميليون ايراني به رئيس جمهور منتخب جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد داراي نتايج عظيمي است كه بسياري از آنها بعدها و به مرور زمان عيان خواهد شد.

يكي از مهمترين پيامدهاي مبارك اين اعجاز الهي تثبيت هرچه بيشتر گفتمان انقلاب اسلامي حول محور اصولگرايي در كشور و آماده سازي بستري مناسب براي پيگيري گفتمان عدالت و پيشرفت در دهه چهارم انقلاب است. ديگر نتيجه مهم اين پديده شگرف، ايجاد مرزبندي هاي جديد در انقلاب و پيدايش آرايش هاي نوين در ميان گروهها و شخصيتهاي سياسي كشور است.

آرايش صحنه در انتخابات دهم به گونه اي رقم خورد كه در رقابت ميان دو جريان فكري كاملا متمايز، اكثريت قاطع مردم با تاييد رويكردها و جهت گيري هاي مردمي، ارزشي و انقلابي رئيس جمهور محترم، شجاعت، پركاري، جسارت و صراحت در بيان حقايق، ساده زيستي و مردمي بودن را انتخاب كردند و به جريان پرادعاي حاصل از پيوند قدرت و ثروت با همه دنباله هاي برخوردار در دوره هاي قبل از دولت نهم "نه " گفتند.

جريان اصلي رقيب كه ادعاي قانونگرايي و صداقت آنان در روزهاي پيش از انتخابات گوش فلك را كر كرده بود، اكنون كه با اختلاف بسيار زياد و ميليوني صحنه را واگذار نموده است، با ناديده گرفتن تمامي موازين قانوني، با ادعاي عجيب تقلب در انتخابات، آب به آسياب اذناب نظام سلطه جهاني مي ريزد. آقاي موسوي پاسخ دهد كه به چه استنادي قبل از پايان راي گيري خود را پيروز انتخابات ناميد و بر طبل تقلب در انتخابات و تشنج در خيابانها كوبيد؟

به آقاي ميرحسين موسوي توصيه مي كنيم در اين شرايط حساس - كه تمام جهانيان پيام عزت و اقتدار ملت ايران را از حضور حماسي ملت درك كرده اند - با تمكين به راي ملت و تبريك به منتخب مردم، بيش از اين خود را بازيچه غوغازيستان مطرود ملت در پياده سازي سناريوي دشمن قرار ندهد و هرگونه اعتراض و ابهامي دارد از طريق موازين پيش بيني شده در قانون كه با پذيرش آنها در انتخابات شركت كرده است پيگيري نمايد و بداند كه مسووليت پاسخگويي به تمامي اتفاقات تلخ كننده كام شيرين مردم به عهده وي خواهد بود و صحنه گردانان معلوم الحال اطراف وي در روز نياز او را تنها خواهند گذاشت.

از مردم هميشه در صحنه ايران عزيز انتظار مي رود همچون حضور كوبنده خود در انتخابات و نيز همايش ميليوني يكشنبه در ميدان وليعصر (عج) تهران، با حمايت بيش از پيش از رئيس جمهور منتخب خود ضمن حفظ هوشياري از افتادن در دام آشوب طلبان بپرهيزند و گوش به فرمان نداي رهبر معظم انقلاب تلاش خويش را مصروف ايجاد آرامش در جامعه و زمينه سازي خدمتگزاري شايسته مسولان كشور قرار دهند.

والسلام

جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي