رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: در سال 86 بر اساس آمار 16.5 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت که با توجه به 17.5 میلیون خانوار در کشور حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داشتیم که به این آمار باید سالیانه به طور میانگین 800 هزار ازدواج ثبت شده و خانوار جدید نیز اضافه شود.

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از نسیم، ایرج رهبر با بیان این مطلب اظهار داشت: بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص تورم‌زا بودم مسکن مهر، این طرح نه تنها عامل افزایش تورم نبوده است بلکه توانسته تقاضای بالایی از مسکن را پوشش بدهد ضمن اینکه توانسته صنایع زیادی پیرامون بازار مسکن را رونق ببخشد.

مهمترین محورهای گفتگوی ایرج رهبر با «نسیم» به شرح زیر است:

- برای حل مشکل مسکن کشور باید تولید و کیفیت و دوام مسکن در اولویت قرار بگیرد.

- در سال 86 بر اساس آمار 16.5 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت که با توجه به 17.5 میلیون خانوار در کشور حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داشتیم که به این آمار باید سالیانه به طور میانگین 800 هزار ازدواج ثبت شده و خانوار جدید نیز اضافه شود.

- بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص تورم‌زا بودم مسکن مهر، این طرح نه تنها عامل افزایش تورم نبوده است بلکه توانسته تقاضای بالایی از مسکن را پوشش بدهد ضمن اینکه توانسته صنایع زیادی پیرامون بازار مسکن را رونق ببخشد.

- نقدینگی که برای تولید هزینه می شود تورم‌زا نیست.

- با پس انداز کردن نمی‌شود خانه دار شد زیرا با شرایط موجود هر خانوار باید بیش از 120 سال پس انداز کند تا بتواند یک واحد مسکن آن هم با قیمت امروز تهیه کند که این امر امکان پذیر نیست.

- هر طرحی که بتواند مسکن تولید کند مورد استقبال قرار می گیرد.

- بیشتر تعاونی های مسکن در امر ساخت مسکن موفق نبوده اند چون افراد متخصص در امر ساخت مسکن در این تعاونی ها وجود ندارد

- انبوه سازان در طرح مسکن مهر بر اساس توانایی و سابقه و کیفیت کار رتبه بندی شدند و بر اساس همین رتبه بندی به آنها واحد مسکن مهر برای ساخت داده می شد

- انبوه سازان در اجرای مسکن مهر با این قیمت به نوعی فدارکاری کردند زیرا همین قیمت از قیمت بازار 50 درصد کمتر است.

- نگاه دولت به بخش مسکن باید با دیگر بخشهای عمرانی متفاوت باشد زیرا تاخیر در پروژه های مسکن تاثیرات منفی بیشتری نسبت به تاخیر در پروژه های عمرانی دیگر دارد.

- افزایش وام خرید در این شرایط که در تولید مسکن با کمبود مواجه هستیم باعث تحریک طرف تقاضا در بازار می شود که افزایش قیمت را به همراه دارد.

- قیمت آهن و فولاد بیش از 100 درصد افزایش یافته است که از بابت افزایش قیمت فولاد تنها باید 50 هزار تومان به قیمت هر متر مربع مسکن مهر افزوده شود.

- علاوه بر افزایش قیمت فولاد در این مدت در سیمان و مصالح و لوازم دیگر ساختمان هم با افزایش قیمت مواجه بودیم

- دولت مسئول افزایش تورم است بنابراین باید پاسخگو باشد

- با این قیمت تولیدکنندگان انگیزه ای برای ادامه کار ندارند

- دولت با افزایش قیمت مسکن مهر تا 100 هزار تومان موافقت کرده است که این افزایش قیمت بر اساس پیشرفت پروژه ها محاسبه می شود.

- مسکن اجتماعی طرحی شکست خورده در کشورهای اروپایی است و اجرای آن در کشور امکان پذیر نیست.

- دولت می توانست با افزایش وام ساخت مسکن و پرداخت آن به انبوه سازان و سازندگان و انتقال آن پس از ساخت به خریداران، هم تولید مسکن را افزایش دهد و هم بازار مسکن را به ثبات برساند.

- افزایش وام خرید مسکن در این شرایط که با کمبود مسکن مواجه هستیم باعث تحریک طرف تقاضا در بازار می‏شود که افزایش قیمت را به همراه دارد.