رییس دانشگاه آزاد ، ساختمانی متعلق به یکی از نامزدهای جبهه دوم خرداد را با هزینه گزافی اجاره کرده است.

خبرنگار پلاک‏نیوز مطلع شد که عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمانی در خیابان شیراز، متعلق به یکی از نامزدهای جبهه دوم خرداد را با هزینه گزافی اجاره کرده است.

بر اساس اسنادی که در اختیار  پلاک‏نیوز قرار دارد این ساختمان متعلق به یکی از نامزدهای افراطی جبهه دوم خرداد است که این ساختمان ماهانه به مبلغ حدود 350 میلیون ریال اجاره شده واجاره پنج سال به صورت یكجا پرداخت شده است.

چندی پیش این ساختمان برای یکی از واحدهای تهران دانشگاه آزاد اسلامی با هزینه گزاف اجاره شده که بر اساس اسناد موجود این ساختمان متعلق به یکی از نامزدهای جبهه دوم خرداد است.

پیش از این دانشكده تحصیلات تكمیلی این واحد تهران دانشگاه آزاد اسلامی در ساختمانی کاملا اداری در خیابان جمالزاده قرار داشت که بعد از تحولات انتخابات ریاست جمهوری، دانشكده تحصیلات تكمیلی این واحد به خیابان شیراز نقل مکان کرد.