آيت‌الله عباس كعبي امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بيان اينكه انتخاب هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري بر اساس آيين‌نامه داخلي و هر دو سال يك‌بار برگزار مي‌شود، تصريح كرد: اعضاي مجلس خبرگان بر اساس تقوا و با توجه به تشخيص خود و با استقلال كامل در خصوص انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان تصميم خواهند گرفت.

*فضاسازي رسانه‌اي تاثيري در رأي و تشخيص اعضاي مجلس خبرگان ندارد

وي افزود: به طور يقين فضاسازي رسانه‌اي و خبري تاثيري در رأي و تشخيص اعضاي مجلس خبرگان نخواهد داشت.
معاون جامعه و نظام جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد: چند بحث در تصميم‌گيري اعضاي خبرگان مورد توجه واقع مي‌شود كه از اين ميان مي‌توان به حفظ شأن و جايگاه خبرگان، رويكرد علمي و معنوي به جايگاه هيئت رئيسه به ‌ويژه رياست خبرگان، تحكيم نظام اسلامي و تقويت رهبري اشاره كرد.
وي بيان داشت: تقويت روحيه اميدواري و ارتقاي ظرفيت اجتماعي مجلس خبرگان از ديگر مواردي است كه اعضاي خبرگان براي انتخابات هيئت رئيسه به آن توجه ويژه‌اي دارند.
عضو خبرگان رهبري اضافه كرد: شفاف‌سازي در محكوميت فتنه‌گران به ‌ويژه فتنه 88 و فتنه بعد از آن و شفافيت موضع‌گيري‌ها در برابر فتنه‌گران يكي ديگر از ملاك‌هاي اعضاي مجلس خبرگان براي انتخاب هيئت رئيسه و شخص رئيس است.

*تعداد قابل توجهي از اعضاي مجلس خبرگان از آيت‌الله مهدوي كني حمايت مي‌كنند

وي گفت: بر اساس اين اصول تعداد قابل توجه و در حد اكثريت از آيت‌الله مهدوي كني حمايت مي‌كنند و با توجه به جايگاه معنوي و علمي ايشان و همچنين نقش ايشان در ايجاد وحدت، تقويت و انسجام در سطح عموم، اعضاي مجلس خبرگان از ايشان براي كانديداتوري رياست خبرگان دعوت كرده‌اند.
آيت‌الله كعبي با اشاره به شخصيت برجسته آيت‌الله مهدوي ‌كني تصريح كرد: ايشان علاوه بر رويكردهاي خوب، در برابر فتنه‌گران موضع‌گيري داشته‌اند و اين امر موجب حمايت اعضاي خبرگان از نامزدي ايشان شده است كه ايشان هم در همين راستا اعلام آمادگي كرده‌اند.

*اعضاي خبرگان به كسي رأي مي‌دهند كه حامي رهبري و نظام است

وي اضافه كرد: دشمن مي‌خواهد القا كند كه در خبرگان رقابت‌ است اما به هيچ عنوان اينگونه نيست و تصميم‌گيري‌ها در خبرگان بر پايه وظيفه شرعي است و اعضاي خبرگان به كسي رأي خواهند داد كه حامي رهبري و نظام است و در مسير رهبري و نظام حركت مي‌كند.
عضو خبرگان رهبري تصريح كرد: انتخاب يك شخص به عنوان رياست خبرگان به عنوان وضع خاصي نيست و بايد گفت كه همه اعضاي خبرگان از حاميان رهبري و نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند.
وي در پاسخ به دلايل رسانه‌اي شدن انتخابات اين دوره مجلس خبرگان رهبري و احتمال تاثيرگذاري اين التهاب‌سازي‌هاي رسانه‌اي، با اشاره به اينكه نبايد انتخاب هيئت رئيسه و شخص رياست خبرگان رسانه‌اي مي‌شد، خاطرنشان كرد: اعضاي خبرگان بر پايه التهاب‌سازي رسانه‌اي تصميم نمي‌گيرند و انتخاب آنها بر پايه وظيفه شرعي و مذهبي خواهد بود.