با آقای احمدی‌نژاد صحبتی کردم همان اوایل و گفتم بالاخره شما که می‌خواهید خصوصی کنید و شاید بیش از 100 میلیارد تومان بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنید بالاخره بخشی از اینها باید جاهایی برود که آدم به اینها اعتماد داشته باشد که آن‌هایی که این‌ها را تحویل می‌گیرند به اصطلاح اگر گوشتش را هم می‌خورند، استخوانش را دور نیندازند

محمدرضا باهنر درباره سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود: آقایی آمد نزد من و به من گفت دو شرکت نفتی به برخی احزاب بده تا انقلاب حفظ شود، تصریح کرده: ببینید من اعتقادی داشتم و با آقای احمدی‌نژاد صحبتی کردم همان اوایل و گفتم بالاخره شما که می‌خواهید خصوصی کنید و شاید بیش از 100 میلیارد تومان بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنید بالاخره بخشی از اینها باید جاهایی برود که آدم به اینها اعتماد داشته باشد که آن‌هایی که این‌ها را تحویل می‌گیرند به اصطلاح اگر گوشتش را هم می‌خورند، استخوانش را دور نیندازند.

من اتفاقاً برایش پیشنهاد مشخصی دادم و گفتم سهام آن را به سه دسته تقسیم کن. یک دسته را بده به پرسنل فعلی پتروپارس. یک گروه را هم بده به مدیران سطح بالای نفتی ما بعد از انقلاب و یک بخشی را هم بده به نفتی‌های ما در سطح دنیا. ما هم‌اکنون در دنیا ایرانی‌های بسیار مجرب و ماهری در زمینه نفت داریم که در امریکا، کانادا و اروپا هستند. این خودش جاذبه‌ای ایجاد می‌کند. چون این‌ها ایرانی هستند و به ایران هم علاقه‌مندند.
محمد رضا باهنر همچنین با اعتماد به نفسی زاید گفته: هیچ کاندیدایی به اندازه من جامعیت کاری ندارد و از همه کاندیدا‌های موجود تشکیلاتی سر ترم. وی تصریح کرده: هدفمندی مرحله اول یارانه‌ها جای تشکر از دولت دارد. من به صراحت می گویم که مجالس و دولت‌های گذشته آرزومند بودند که این اتفاق بیفتد اما جرأت نمی‌کردند و این واقعاً قابل تقدیر است. هم‌اکنون هم منافع اجرای هدفمندی بیشتر از مضرات آن است. باهنر در ادامه این مصاحبه گفته: قالیباف به درد وزارت مسکن می‌خورد.