توطئه فرار و ایجاد حریق در زندان قزلحصار که قرار بود توسط عده‌ای از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر رقم بخورد ناکام ماند.

به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،‌ تعدادی از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است در یکی از بخش‌های زندان قزلحصار قصد داشتند با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار کنند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری سایر زندانیان که مخالف اقدام آنها بودند در اجرای نقشه خویش ناکام ماندند.

در این حادثه که با ایجاد حریق عمدی توسط برخی از زندانیان و تخریب برخی تأسیسات و شکستن شیشه‌ها همراه بود تعدادی از زندانیان به سمت زندانبانان حمله‌ور شدند که با برخورد جدی و قاطع مأموران مواجه و نهایتاً در اثر درگیری ایجاد شده تعداد کمی از آنها مصدوم و مجروح شده و چند نفر هم در اثر جراحت وارده و گازگرفتگی ناشی از دود و آتش جان باختند.

حضور به موقع مأموران و اقدامات و تدابیر کنترلی و همکاری سایر زندانیان باعث شد در اسرع وقت آرامش بر قرار و هیچیک از زندانیان موفق به فرار نشدند.