رئیس ستاد مرکزی انتخابات مهندس میرحسین موسوی از انتخاب تعدادی از روسای ستادهای استانی انتخابات مهندس موسوی خبر داد. دکتر بهزادیان نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به ابراز علاقه مندی هم میهنان عزیز برای همکاری با ستاد انتخابات مهندس موسوی ، روسای ۲۴ ستاد در استانهای کشور نهایی شد و روسای ستادهای سایر استان ها نیز به زودی اعلام خواهد شد.

رییس ستاد مرکزی انتخابات مهندس موسوی در ادامه افزود: آدرس محل ستادها همراه با شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی‌ متعاقبا اعلام می‌شود.