طبق آخرين اخبار و اطلاعات به دست آمده ماهيت بسياري از آشوبگران كه شب گذشته متعرض اموال عمومي و نواميس مردم شدند مشخص گرديد.

 

به گزارش انتخاب 10 ، كل اغتشاشات شب گذشته تهران  توسط يك گروه 300 نفره از اراذل  سازماندهي شده  صورت گرفت كه چندين تن از آنان توسط نيروهاي  امنيتي و انتظامي بازداشت شدند. اين گزارش مي افزايد اين گروه از بازداشت شدگان در اعترافات اوليه خود اقرار كرده اند كه از يكي از استانهاي غربي كشور و توسط مهدي هاشمي فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني با حقوق روزانه 30 هزار تومان اجير شده اند و موظف هستند كه شبها در تهران حركت كنند و به تخريب اموال عمومي بپردازند. حمله به بانكها ، اتوبوسها، ايستگاههاي اتوبوس و تخريب اموال عمومي از جمله وظايف اين گروه از اراذل تحت فرماندهي مهدي هاشمي است.

اين اظهارات بازداشت شدگان در حالي صورت مي گيرد كه نقش و عملكرد مهدي هاشمي در قضيه آشوبهاي تهران كاملا مشخص است و مركز فرماندهي وي كه با حضور برخي عناصر سازمان مجاهدين و تندروهاي مشاركت هدايت و كنترل درگيريها را در دست دارند توسط نيروهاي انتظامي شناسايي گرديده. مشخص نيست كه چرا هيچ برخوردي با اين كانون فتنه نمي شود. دستگيري و معرفي به پيشگاه ملت كمتريت انتظار غاطبه مردم است.

حداقل انتظاري كه از مسئولين امنيتي مي رود اين است نگذارند شيريني پيروزي قاطع دكتر احمدي نژاد به كام مردم  توسط مافياي قدرت و ثروت تلخ شود چه اينكه  كافيست همين 24500000 كه راي به عدالت دادند به خروش بيايند آنگاه 300 نفر كه هيچ! 3000000 ميليون نفر اراذل و اوباش وابسته به جريانات سياسي نيز نمي توانند جلوي سيل مردم را بگيرند و آنجاست كه دودمان مافياي ثروت و قدرت يكبار براي هميشه بر باد خواهد رفت.