۲۴ طرح نیروگاهی، ۱۸ طرح خط انتقال و پست، ۶۶ طرح سد ملی، ۲۴ طرح آبرسانی و ۱۱۱ طرح شبکه های آبیاری و زهکشی و ۲۷ طرح فاضلاب شامل طرح مهر ماندگار شد که اگر تمام این پروژه ها اجرا شود، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از سرمایه گذاری وزارت نیرو از گذشته تا به حال به سرانجام می رسد.

 وزیر نیرو اجرای طرح های مهر ماندگار را باقیات الصالحات دولت دهم عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، مجید نامجو اظهار کرد: مهر ماندگار باقیات الصالحاتی برای دولت دهم و کسانی است که در این دولت کار کردند.
وی مهرماندگار را یکی از کارهای خوبی که در دولت دهم انجام شد، خواند و افزود: با طرح مهر ماندگار منابع اعتباری خوبی برای انجام کارهای عمرانی در سراسر کشور اختصاص یافت و سفرهای استانی دولت هم موجب شد که حجم مطالبه استان ها برای انجام پروژه های عمرانی بیشتر و عزم دولت برای اینکه پروژه های عمرانی را به ثمر بنشاند، جدی تر شود.
نامجو گفت: به این ترتیب شمار زیادی پروژه آغاز و حجم کار زیادی روی دست وزارتخانه ها گذاشته شد.
وی بیان کرد: تنها در وزارت نیرو در بخش برق بیش از 150 پروژه عمرانی تعریف شد که افزون بر 500 هزار میلیارد ریال منابع اعتباری می خواهد.
نامجو گفت: همچنین در بخش آب نیز بیش از 500 پروژه تعریف شد و این پروژه ها طرح هایی بودند که از دولت های گذشته مانده و یا در دو دولت نهم و دهم آغاز شده بود و باید به ثمر می نشست.
وی بیان کرد: حجم زیادی پروژه در حال کار و یا آغاز شده بود که منابع اعتباری کافی برای اینکه همه این پروژه ها به ثمر بنشیند، در اختیار دولت نبود.
نامجو اظهار کرد: در پایان سال 90 در دولت مطرح شد که چه راهکاری را دنبال کنیم تا حجم زیادی از این پروژه ها راه اندازی شود و خدمات آنها در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر نیرو یادآور شد: در نشست های بعدی دولت درخصوص این موضوع گفت و شنود زیادی انجام شد و در مجموع دولت به این جمع بندی رسید که طرحی با عنوان مهر ماندگار آغاز شود ضمن آنکه انتخاب اسم هم در یک نشست دولت به مشورت گذاشته شد و از میان نام های مختلفی که مطرح شد، موضوع مهر ماندگار بیشترین رای را آورد و اسم این کار و عملیات جهادی به اسم مهر ماندگار ثبت شد.
نامجو با بیان اینکه وزارت نیرو یک وزارتخانه زیربنایی است و اگر پروژه های آب و برق اجرا می شد، می توانست کار را برای وزارتخانه های دیگر سهل و آسان کند، گفت: وزارت نیرو از میان بیش از 650 پروژه ای که در دست اجرا داشت، تلاش کرد که سهم خوبی از این پروژه ها را به عنوان مهر ماندگار به خود تخصیص دهد.
وی افزود: در وزارت نیرو انسجام خوبی برقرار شد و اطلاعات خوبی را درخصوص وضعیت پروژه ها، میزان اعتبار موردنیاز و درصد پیشرفت به نماینده رییس جمهوری ارایه کردیم و در نهایت معیارهایی برای اینکه چه پروژه هایی برای مهر ماندگار تعریف شود، مشخص شد.
وی تاثیر بسیار مهم طرح ها در خدمت رسانی به مردم و به ثمر رسیدن طرح ها تا پایان دولت را ازجمله عوامل مهم انتخاب طرح ها دانست و گفت: درنهایت 288 پروژه برای وزارت نیرو رقم خورد که در فهرست طرح های مهر ماندگار قرار گرفت.
وی ادامه داد: از این میزان 24 طرح نیروگاهی، 18 طرح خط انتقال و پست، 66 طرح سد ملی، 24 طرح آبرسانی و 111 طرح شبکه های آبیاری و زهکشی و 27 طرح فاضلاب شامل طرح مهر ماندگار شد که اگر تمام این پروژه ها اجرا شود، نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال از سرمایه گذاری وزارت نیرو از گذشته تا به حال به سرانجام می رسد.
وی افزود: بر این اساس، حرکت آغاز شد و موج این تفکر به سراسر پروژه های ما و استان ها منتقل شد.
وی اضافه کرد: یک همراهی، هم اندیشی و تلاش مضاعف آغاز شد تا اینکه بتوانیم این پروژه ها را براساس جدولی که در کتاب مهر ماندگار درج شده بود، به ثمر بنشانیم و اتفاق های خوبی در این زمینه رقم خورد.
وزیر نیرو با بیان اینکه در طول سال های سال، وزارت نیرو از این رنج می برد که باید تخصیص منابع و اعتبار هدفمند باشد، گفت: در طرح مهر ماندگار این امر به خوبی نمود پیدا کرد و دولت تلاش کرد که منابع خاصی برای این پروژه ها تخصیص دهد ازجمله اینکه تخصیص 100 درصد منابع عمومی را به این طرح ها دادند.
به گفته وی، از محل فروش اوراق مشارکت و فروش سهام و اموال و دارایی ها تخصیص هایی به این پروژه ها داده شد و در زمان کنونی که در ماه های پایانی فعالیت دولت دهم قرار داریم، نزدیک به 97 پروژه از 288 پروژه راه اندازی شده است و نزدیک به 39 پروژه آماده بهره برداری داریم و بقیه پروژه ها نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
نامجو تصریح کرد: تجربه مهر ماندگار یک تجربه بسیار موفق بود و اگر بتوانیم این تجربه را در پایان هر دولت تکرار کنیم، یک کار خوب و سنت خوبی است که به یادگار خواهیم گذاشت.