بعد از تماس تاریخی روسای جمهور ایران و آمریکا، یک شی عتیقه تاریخی به عنوان حسن نیت، از سوی آمریکا به هیات ایرانی اهدا شد،اما بررسی ها نشان می دهد که این شی تاریخی که به جام سیمین شهرت دارد اصل نبوده و تقلبی می باشد.

 

پیشتر نیز اسکار ماسکارلا، کارشناس آمریکایی موزه مترو پلیتن در مقاله ای قدیمی با نام ” وصله های ناجور هیات امنای موزه دلالان اشیا باستانی پژوهشگران و ماموران دولتی” تقلبی بودن این شی را گوشزد کرده بود!

 

اسکار ماسکارلا از باستان شناسان معروف آمریکایی است و یکی از بزرگترین حامیان نظریه وجود گسست فرهنگی مفرغ به آهن در شمال غرب محسوب می شود.

 

لیلا پاپولی کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز با تقلبی خواندن این جام گفته است: مقاله اسکار ماسکارلا در کتاب نامورنامه(۱۳۹۱) یادنامه دکتر مسعود آذرنوش, ویراسته دکتر حمید فهیمی و کریم علیزاده, صفحه ۴۸۰ منتشر شده است.

 

مقامات گمرک آمریکایی مدعی شده بودند این شی تاریخی، موسوم به جام سیمین شیردال را از قاچاقچیان عتیقه ضبط کرده بودند.