بحرین که شاه جنایتکارش سال ۹۲ اولین تبریک را به حسن روحانی داد در واکنش به آنچه «نظرات خصمانه ی رهبری ایران»(در خطبه ای نماز عید فطر امسال)دانسته، کاردارش را از تهران فراخواند و خواستار عذرخواهی رهبری شده و دستگاه دیپلماسی و دولت یازدهم برخورد مناسبی را در مقابل این بی شرمی تاکنون نداشته است!!؟

برای دریافت فایل PDF صفحه فوق در وبسایت Yahoo کلیک کنید (+)

"Our President, analytical news site"