با توجه به ابعاد و حساسیت انتخابات و وجود تنش ها و بازخورد های آن مروری دوباره میکنیم درباره حواشی انتخابات سال ۸۸ و نقش برخی خواص پشت این پرده مه آلود در این بازی بسیار پیچیده و خطر ناک. افرادی که حداقل نام سالم از این بازی به در بردند، خود آتش زدند اما آتش نگرفتند. در این غبار تایید صلاحیت شدند اما باعث رد صلاحیت برخی دیگر شدند ...

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ گریزی میزنیم به خلاصه بخشی از مصاحبه آقای دکتر حسن عباسی با مجله اشارت :

... اشارت : این افرادی که گفتید آدم هایی بودند که روی صحنه بودند ،مردم آنها را میدیدند. از افراد پشت پرده تر بگویید.

دکتر عباسی : همینطور که گفتم در بیرون از مرزها انستیتو بروکینگز تا کسانی که در VOA و بی بی سی فارسی فارسی بودند . در داخل متاسفانه معتقدم که محور همه این قضایا شخص آقای هاشمی بود .

آنچه که صحنه را مشوش میکند و در واقع به مثابه خاری در چشم و استخوانی در گلوی همه دلسوزان اسلام و انقلاب هست نقش آقای هاشمی در محوریت است . عناصر کلیدی همراه آقای هاشمی در صحنه یعنی ناطق نوری و حسن روحانی نه تنها سکوتشان بسیار برای نظام هزینه داشت بلکه زیر مجموعه شان در صحنه کمک می کردند .

معتقدم ضربه ای که نظام ، مردم ، جامعه و اسلام در آن دوره خوردند ، بیش از آنکه گردن موسوی و کروبی و خاتمی باشد ، گردن آقای هاشمی و دوستانشان است .

مهمترین نهاد روحانی کشور دو بخشند ، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز. روحانیون مبارز که به تبع شخصیت کروبی ، خوئینی ها ، خاتمی و دیگران روبروی نظام ایستاده بود . اما روحانیت مبارز که انتظار میرفت دفاع کند عملا حسن روحانی و ناطق نوری و هاشمی اجازه ندادند به یک اتفاق نظر برسد .

در سوی دیگر ضمانت هایی که دادند که آقای کروبی و خاتمی و موسوی آمدند در صحنه و به اعتقاد من فدا شدند و آقای هاشمی و اطرافیانشان همچنان ماندند . انسان از این حجم عظیم ریزش نیروهای انقلاب دچار غصه می شود . همواره یکی از زخم هایی که ما در قلب خود داریم از دست دادن کسانی بود که در نظام بودند و زحمت کشیدند و متاسفانه این گونه حذف شدند .

... اشارت : آقای دکتر فکر میکنید ما باز هم فتنه ای داشته باشیم، مثل فتنه 88 ؟

دکتر عباسی : حتما . به چند دلیل : اولا چون در قرآن گفته شده مومن، صرف اینکه ادعای ایمان کند ، دست از سرش بر نمیداریم و حتما با فتنه ها آزمایش میکنیم ، برای فرد فرد شما . حالا وقتی یک مردمی ، یک ملتی ، مومن بودند ، فتنه های ملی و بزرگتر سر راهشان قرار میدهند ، پس این فرمایشی الهی است که در قرآن آمده .

نکته بعدی این ایت که حتما یک جامعه فعال پیش رو که معارض خیلی از نظام های جهانی است بخواهد به راه خودش ادامه بدهد ، قطعا با چنین مخالتهایی روبرو است که از تحریم اقتصادی، فشارهای فرهنگی و روانی ، تا تهدید نظامی و ... را در دستور کار خودشان دارند . لذا این نیروهای خارجی چنین فتنه ای را ایجاد میکنند .

در داخل هم کسانی هستند به خاطر چیزهای حقیر دنیوی و انباشت ثروت و ایجاد گروه های مافیایی، شبکه ها و مناسبات ناسالم قدرت ایجاد می کنند . چنین جریان هایی که در جامعه شکل گرفت، قطعا موجب فتنه در جامعه و مردم خواهد شد. در آینده فتنه های سیاسی هم در داخل و هم در خارج خواهیم دید . هرکس ادعای بیشتری در ایمان کند ، آزمون امتحان سخت تری دارد .

فراموش نکنید هیچ پیامبری در بین 124 هزار پیامبر فرصت 32 ساله برای حکومت دینی نداشت . هیچ مردمی هم چنین موقعیتی را در جهان نداشتند . هیچ اما معصومی هم نداشته . اگر این اتفاق برای اولین بار در تاریخ در این بازه رمانی افتاده ، خدا برای این مردم امتیازات بیشتر و از سوی دیگر فتنه های عمیق تری را قطعا تدارک می بیند .

منبع:

مجله اشارت از موسسه راهبردی دیده بان - ویژه نامه دومین سالگرد حماسه 9 دی - 1390