رئيس‌جمهور با بيان اينكه مهم نيست كه يك دولت ده بار باشد يا يك ماه، اظهار داشت: هيچكس نگفته كه اگر دولتي 10 بار باشد به بهشت مي رود؛ دولت شهيد رجايي كمتر از يك ماه در عرصه وجود داشت اما آنچنان صادق و خالصانه كار كرد كه در نهايت به سوي خداوند متعال پرواز كرد

 در ادامه اولين نشست هيئت دولت در سال 88 كه يكشنبه شب برگزار شد، رئيس جمهور با تاكيد بر حركت دولت با شتاب بيشتر در مسير خدمتگزاري به ملت گفت: در اين مدت كه نزديك ايام انتخابات نيز هست بايد با جديت و كمترين توجه به فضاي انتخاباتي به حركت خود ادامه دهيم و فقط به مصالح كشور فكر و بر اساس آن عمل كنيم.

وي افزود: بايد در مسير حركت ملي فقط به منافع ملت و مصالح ملي فكر كرد و بايد در اين زمينه محكم بايستيم و با كسي رو دربايستي نكنيم چرا كه مهم نيست كه يك دولت ده بار باشد يا يك ماه.

احمدي نژاد اضافه كرد: هيچكس نگفته است كه اگر دولتي 10 بار باشد به بهشت مي رود، دولت شهيد رجايي كمتر از يك ماه در عرصه وجود داشت اما آنچنان صادق و خالصانه كار كرد كه در نهايت به سوي خداوند متعال پرواز كرد.

رئيس جمهور با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات رياست جمهوري دوره دهم تصريح كرد: انتخابات مظهر تجميع اراده‌ها، نيت‌ها و انديشه‌هاي مردم است و خوشبختانه در انقلاب ما انتخابات اصيل برقرار شد.

احمدي نژاد همچنين مواضع قاطع مقام معظم رهبري درباره سخنان اخير رئيس جمهور آمريكا را ارزنده خواند و آن را روشن كننده مسير حركت كشور و همه مسئولان ارزيابي كرد.

* در فوتبال ايران نبايد به گونه‌اي عمل شود كه مردم و جوانان اينگونه دلخور شوند

رئيس جمهور همچنين در پايان نشست هيئت دولت با اشاره به نتيجه روز شنبه تيم ملي فوتبال گفت : ظرفيت ايران در زمينه هاي مختلف و به ويژه در زمينه ورزشي بسيار بالاست و سازمان تربيت بدني بايد در اين زمينه تلاش هاي بيشتري كند، به ويژه در عرصه تربيت مربي كه زمينه اصلي را براي بروز استعدادها فراهم مي كند.
رئيس جمهور استعدادهاي سرشار جوانان ايران در زمينه هاي مختلف و به ويژه در زمينه فوتبال را مورد تاكيد قرار داد و افزود: يكي از زمينه هايي كه ايجاد نشاط، اراده و عزم عمومي مي كند ورزش و موفقيت هاي ورزشي است و نمي شود با كم توجهي زمينه اي را فراهم كرد كه استعدادها به هدر رود.

احمدي نژاد با بيان اينكه فوتبال ايران بايد در قاره كهن حرف اول را بزند گفت: بايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم تا استعدادهايمان در اين زمينه هر چه بيشتر شكوفا شود و به گونه اي عمل نشود كه مردم و به ويژه جوانان اين گونه دلخور و ناراحت شوند.

رئيس جمهور بارديگر از همه دستگاه ها و كاركنان نهادها، دستگاه ها و وزارتخانه هايي كه در طول تعطيلات تلاش كردند تا مردم به خوبي تعطيلات خود را پشت سر بگذارند و زمينه را براي آرامش مردم فراهم كردند، تشكر و قدرداني كرد.