رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد اظهارداشت: من به خاطر دارم در یکی از اسناد لانه جاسوسی آمریکا در سال 57 این مطلب به صراحت ذکر شده بود که رژیم شاهنشاهی در کمال ثبات به سر می‌برد. در حالی که کمتر از یک سال ما دیدیم که چه اتفاقی در ایران روی داد و رژیم شاهنشاهی سرنگون شد.

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی گفت: ملت ایران حماسه را بسیار خوب می‌فهمند و تاریخ ملت ایران با حماسه عجین شده است.

وی افزود: مردم ایران در طول تاریخ همواره حماسه آفرین بوده‌اند. خود انقلاب اسلامی یک حماسه بسیار بزرگ بود و در شرایطی در کشورمان اتفاق افتاد که هیچ‌کس نمی‌توانست آن را حدس بزند.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد ادامه داد: من به خاطر دارم در یکی از اسناد لانه جاسوسی آمریکا در سال 57 این مطلب به صراحت ذکر شده بود که رژیم شاهنشاهی در کمال ثبات به سر می‌برد.

مشایی گفت: در حالی که کمتر از یک سال ما دیدیم که چه اتفاقی در ایران روی داد و رژیم شاهنشاهی سرنگون شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ادبیات تاریخ ایران سرشار از حماسه‌آفرینی است افزود: رئیس ادبیات حماسی ما فردوسی بزرگ است. می‌دانیم اگر ملتی بخواهد حماسه را مستقر کند، عدالت بدون حماسه امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد ادامه داد: ملتی که روح حماسی ندارد نمی‌تواند عدالت‌طلب باشد. ممکن است عدالت‌ را بخواهد اما قادر نیست که عدالت‌طلب باشد.

مشایی گفت: از این رو حماسه برای ملت ایران شناخته شده است. حالا حماسه در اقتصاد و سیاست تعریف خود را دارد.

وی افزود: حماسه در بخش اقتصادی به معنای این است که در شرایط امروز که ما تحت فشارهای بین‌المللی قرار داریم باید به نحوی عمل کنیم در حد عرف و عادت نباشد بلکه در سطح بالاتری باشد.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد ادامه داد: یعنی ما باید به گونه‌ای عبور کنیم که عزت ما زیر سوال نرود و ما تسلیم نشویم. ضمن آنکه مردم ما باید کمترین فشار ممکن را تحمل کنند.

مشایی گفت: من فکر می‌کنم بر دولت، تمام دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی فعال در صحنه اقتصاد واجب است که در زمینه اقتصاد به گونه‌ای عمل کنند که ما شرافت و عزتمان محفوظ باشد و هم کمترین خسارت‌ها و تبعات را شاهد باشیم.

وی افزود: در حوزه سیاسی گمان بنده این است سخن رهبری بزرگ انقلاب ناظر بر انتخابات است و دیگری ناظر بر فشارهای سیاسی است که بالاخره در شرایط امروز کشور وارد می‌شود.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد ادامه داد: من فکر می‌کنم که بخش مهمی از مسائل سیاسی امروز کشور ریشه اقتصادی دارد. اقتصاد ایران اقتصاد قدرتمندی است و به همین دلیل است که علی‌رغم تمام فشارها توانسته به حیات خود ادامه دهد و باز هم ادامه خواهد داد.
مشایی در ادامه تصریح کرد: یکی از جنبه‌های حماسه سیاسی این است که در مقابل فشار سیاسی جریان عاقل، خردمند، برنامه‌ریز و هوشیار و آگاه در تمام ابعاد سیاسی باید برنامه‌ریزی کند و سکان مسائل سیاسی کشور را هدایت کند.

وی افزود: یکی از مصادیق مهم این مسئله انتخابات است. انتخاباتی که ما در پیش داریم قطعاً اگر در حد حماسه به آن نگاه کنیم بسیار راهگشا است.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد ادامه داد: من فکر می‌کنم که تمام کسانی که طمع دارند به تسلیم شدن و انفعال جامعه طمع خود را بی‌نتیجه خواهند دید و یک انتخابات پرشکوه می‌تواند بسیاری از روزنه‌های نفوذ، فشار و امید به تسلیم کشاندن جامعه را منتفی کند.
مشایی گفت: یک انتخابات در حد حماسه یعنی با اکثریت قاطع کسانی که حق رای دارند پای صندوق بیایند.