تعداد ناظران كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در صندوق‌هاي اخذ رأي در استان تهران اعلام شد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، كروبي 588 ناظر، رضايي 353 ناظر، احمدي‌نژاد 2704 ناظر و موسوي 2923 ناظر براي حضور بر صندوق‌هاي اخذ رأي معرفي كرده كه با ملاحظه اين آمار مشخص مي‌شود آقاي موسوي بيشترين ناظر را در سر صندوق‌هاي اخذ رأي داشته است.

براساس اين گزارش در 13 شهر استان تهران مجموعاً 6053 صندوق اخذ رأي در نظر گرفته شده بود. طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، كانديداها مجاز بودند براي صندوق‌هاي اخذ رأي ناظر معرفي نمايند كه اين اقدام صورت گرفت.

روز جمعه از ابتداي شروع رأي‌گيري ناظران كانديداها در شعب در نظر گرفته شده مستقر شدند.

علاوه بر ناظرين كانديداها كه از ابتدا تا انتهاي شمارش آرا در صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشته و به كار شمارش آرا نظارت مي‌كردند هريك از كانديداها در صورت تمايل مي‌توانستند در سايت شمارش آرا كه صورت جلسه‌هاي آرا شمارش شده در صندوق‌ها را تجميع مي‌كردند ناظر تعيين كنند و بر روند سلامت مراحل مختلف نظارت نمايند.

برهمين اساس ناظرين آقاي احمدي‌نژاد در سايت فرمانداري تهران 20 نفر، ناظرين آقاي رضايي 19 نفر و ناظرين آقاي ميرحسين موسوي 15 نفر بودند.

آمارهاي ذكر شده مربوط به صندوق‌هاي اخذ رأي در شهرهاي ورامين، نظرآباد، كرج، فيروزكوه، شهريار، شميرانات، ساوجبلاغ، ري، رباط كريم، دماوند، پاكدشت، اسلامشهر و تهران مي‌باشد.