یکی از حامیان و دوستان قدیمی میرحسین موسوی ضمن انتقاد از مواضع و اقدامات وی تصریح کرده است که هرگونه ارتباط خود با وی را قطع کرده است.

به گزارش جوان، فرد مزبور در دیدار با تعدادی از دو تن از فعالان سیاسی جریان اصولگرا با انتقاد از رفتارهای میرحسین موسوی گفته است،من از اقدامات موسوی ناراحتم.بیانیه هایش را هم قبول ندارم.بیانیه های او را علیرضا بهشتی می نویسد که دیدگاه های تند عجیبی دارد.

وی تصریح کرده است،من با مواجهه موسوی با ولی فقیه مخالفم.من به اتفاق آقای آقازاده با او خیلی صحبت کرده ایم که دست از اقدامات خود بردارد.او لج کرده و خود راحق مطلق می داند.

وی در ادامه با بیان اینکه بعد از بیانیه 17 موسوی با او قطع رابطه کرده ،اظهار داشت،میرحسین بیشترین تاثیر پذیری را از زهرا رهنورد داشته و بیشتر خط ها را از او می گیرد.