وزير امور راهبردي رژيم صهيونيستي ادعا كرد كه مير حسين موسوي روح جديدي به آزادي بخشيده كه اين به انقلابي در جمهوري اسلامي منجر خواهد شد.

 

به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي "يديعوت آحارانوت "، "موشه يعلون " رئيس سابق اطلاعات ارتش مدعي شد: موسوي و همسرش روح جديدي به آزادي بخشيده‌اند، بنابراين من تكرار مي‌كنم انقلابي در ايران روي خواهد داد.

وي تاكيد كرد: اتفاقي كه در آنجا در حال روي دادن است نشانه‌هاي دلگرم كننده‌اي براي غرب دارد.