معظم له فرمودند که در این دولت ارزش ها و شعارهای انقلاب جدی گرفته و احیا شد و این نکته خوشایندی برای اعضای دولت بود که مُهر تاییدی از ولایت و رهبر نظام اسلامی را بعد از هشت سال تلاش و سخت کوشی دریافت می کردند.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی با اشاره به آخرین دیدار دکتر محمود احمدی نژاد و اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، گفت: مُهر تایید حضرت آیت الله خامنه ای بر عملکرد هشت ساله دولت های نهم و دهم بسیاری از سختی ها، رنج ها و مشقت ها را برای اعضای دولت آسان و گوارا می کند.
حجت الاسلام والمسلین « سیدمحمدرضا میرتاج الدینی » در گفت و گو با ایرنا افزود: دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری به عنوان آخرین دیدار دولت دهم با معظم له خوشایندترین دیدار با معظم له بود که بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید.
میرتاج الدینی اظهارداشت: این دیدار از جهتی نیز نوعی تودیع نسبت به دولت دهم و جلسه خداحافظی بود که این برای اعضای دولت به خاطرماندنی و تاریخی است.
وی ادامه داد: در این دیدار صمیمی ابتدا رهبر معظم انقلاب فرمودند از نظر وقت محدودیت نداریم و دوستان هرچقدر خواستند می توانند صحبت کنند اما رییس جمهوری برنامه را طوری تنظیم کرد که بیشتر اعضای دولت گزارش خود را ارایه کردند.
معاون رییس جمهوری دراجرای قانون اساسی با بیان این که دراین دیدار بیشترین بحث ها در حوزه اقتصادی و کارهای زیربنایی بود و گزارش هایی در زمینه های علمی، آموزشی و فرهنگی ارایه شد، گفت: در این دیدار به غیر از وزیر اقتصاد و امور دارایی، سایر وزرا در پنج دقیقه گزارش های خود را ارایه کردند.
میرتاج الدینی افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدار از گزارش اعضای هیات دولت تشکر کردند و فرمودند که نسخه ای از این گزارش های مکتوب را تقدیم ایشان کنیم.
وی اظهارداشت: گزارش ها برغم آن که کوتاه بودند اما چکیده و فشرده ای از فعالیت های اصلی اعضای دولت بود و عموما آمارها در مقایسه با دولت های گذشته بیش از دو برابر بود.
میرتاج الدینی ادامه داد: نکات برجسته ای که رهبر معظم انقلاب در این دیدار صمیمی و پایان دولت بیان داشتند، حجم کارها، سرعت کارها، بی وقفه و مستمر خدمت و کارکردن دولت بود ضمن این که ایشان بر این نکته تاکید کردند که این دولت از همه دولت های گذشته فعالتر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند آن بود که دولت های نهم و دهم به دنبال کسب امتیازات نبودند و نسبت به کسب امتیازات ، آسودگی و استراحت بی اعتنا بود.
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی گفت: نکته مهم دیگری که رهبری به آن اشاره کردند، موضوع ارزش های انقلاب در دولت های نهم و دهم بود که ایشان تاکید کردند که این دولت از مطرح کردن ارزش ها و شعارهای انقلاب ابایی نداشت و در مجامع بین المللی نیز بدون ابا و شرم آن را بخوبی مطرح کرد.
میرتاج الدینی افزود: رهبر معظم انقلاب با مقدمه ای فرمودند با مرور زمان از مبدا انقلاب ها، شعارهای آنها کمرنگ می شود و دشمنان به دنبال این هستند که این شعارها را کمرنگ کرده و آنها را از بین ببرند اما آن حرکت خاص امام(ره) که حرکتی راهبردی بود، شعارها و اهداف انقلاب را تثبیت کرد.
وی اظهارداشت: معظم له بعد از این مقدمه دوباره فرمودند که در این دولت ارزش ها و شعارهای انقلاب جدی گرفته و احیا شد و این نکته خوشایندی برای اعضای دولت بود که مُهر تاییدی از ولایت و رهبر نظام اسلامی را بعد از هشت سال تلاش و سخت کوشی دریافت می کردند.
میرتاج الدینی ادامه داد: یکی دیگر از نکات این دیدار آن بود که رهبری فرمودند در جلسات ماه رمضان مرسوم به گزارش دهی نیست ولی من به رییس جمهوری گفتم چون پایان دولت است اعضای دولت گزارش دهند و این ها اطلاع رسانی هم شود.
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند بعضی خواص هم از عملکرد دولت اطلاع ندارند و عده ای هم عملکردها را انکار می کنند، بعضی از عملکردهای دولت با این که ملموس است ولی باز عده ای بنای انکار آن ها را دارند، بنابراین عملکرد دولت اطلاع رسانی شود.
میرتاج الدینی افزود: آن هایی که عملکرد هشت ساله دولت را نمی بینند نقاط ضعف و کاستی ها را برجسته می کنند.