کروبی مجمع روحانیون مبارز را به افشاگری تهدید کرد!

یک منبع آگاه پس از گذشت بیش از 20 روز از 25 بهمن ابعاد جدیدی از ماجرای آشوب اسرائیلی 25 بهمن را بازگو کرد.

وی گفت:موسوی خوئینی ها و مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز از جمله افرادی بوده اند که نقش مهمی در فراخوان 25بهمن موسوی و کروبی داشته اند و بر همین اساس با طرح ریزی که مجمع روحانیون انجام داد مقرر شد که موسوی و کروبی در روز 25 بهمن از وزارت کشور درخواست راهپیمایی نمایند.

این منبع آگاه افزود: بر همین اساس قبل از درخواست راهپیمایی، دیدارهای بسیاری از سوی برخی از اعضای مجمع روحانیون به طور خصوصی با مهدی کروبی انجام شده است که در این جلسات کروبی یکی از شرایط خود را برای صدور بیانیه راهپیمایی حمایت همه جانبه و قوی هاشمی رفسنجانی از این اقدام شده که با واسطه این تضمین به وی داده شد.

گفتنی است پس از اظهارات چند روز اخیر هاشمی و محکوم نمودن تلویحی اقدامات سران فتنه کروبی از این موضعگیریهای بسیار ناراحت شده و برای سران مجمع روحانیون خط و نشان کشیده که آنها را رسوا می نماید.

گفتنی است پس از آنکه سران فتنه اندک حمایت خود را در سطح جامعه از دست داد مجمع روحانیون نقش محوری بیشتری را برای جریان فتنه ایفا می نماید.