در راستای گسترش روابط نظامی بین دو کشور ایران و روسیه، ناو شکن "مارشال شابو چینکوف" در بندر عباس پهلو گرفت.

روزنامه لبنانی "الدیار" (aldiyar) به نقل از "حسین آزاد" فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که ناوشکن روسی "مارشال شابو چینکوف" در بندر عباس پهلو گرفته است.

 

بنابراین گزارش، حسین آزاد می افزاید: «ناوشکن "مارشال شابو چینکوف" که از ناوشکن های روسی سنگین به شمار می آید به هدف گسترش روابط نظامی ایران و روسیه پهلو گرفته است.»

 

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین گفت: «برنامه های گوناگونی برای کاپیتان این ناوشکن به همراه ملوانانش ترتیب داده شده است که بعدا به رسانه ها اطلاع رسانی می گردد.»