عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: نباید به مردم پول داد و در مقابل هزینه‌های آنها را افزایش داد. اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها منوط به پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای هدفمندی است

حسن ابوترابی‌فرد در نشستی با حضور جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به آرایش جدید انتخاباتی، اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و ادامه فعالیت نامزدها را مهم ارزیابی کرد و گفت: اعتقاد بنده از آغاز این بوده است که اصولگرایان باید با انسجام کامل و با رسیدن به یک نظر واحد در انتخابات شرکت کنند.
عضو جامعه روحانیت مبارز در خصوص هدفمندی یارانه‌ها، ادامه پرداخت یارانه نقدی را به علت رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی ضروری دانست و با بیان اینکه اجرای فاز دوم یارانه ها باید پس از ثبات شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم، ارزش پول ملی، بیکاری و نرخ ارز صورت بپذیرد، گفت: نباید به مردم پول داد و در مقابل هزینه‌های آنها را افزایش داد. اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها منوط به پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای هدفمندی است.

اگر به تولید توجه ویژه شود با افزایش اشتغال هم موتور اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و هم بحث معیشت خانواده اصلاح خواهد شد. وی در پایان با تاکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به عرصه سیاست خارجی گفت: وزیر امور خارجه باید یک چهره اقتصادی باشد و یا از یک شاکله اقتصادی برخوردار شود تا با استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک از بازارهای کشورهای همسایه بهترین بهره را ببرد.