سایت شفقنا از رسانه های نزدیک به جریان اصلاحات در روزهای گذشته طی نظرسنجی از مخاطبین خود به ارزیابی میزان موفقیت روسای جمهور ایران پرداخته است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ سایت شفقنا از رسانه های نزدیک به جریان اصلاحات در روزهای گذشته طی نظرسنجی از مخاطبین خود به ارزیابی میزان موفقیت روسای جمهور ایران پرداخته است.

در این نظرسنجی که پر مخاطب ترین نظرسنجی این سایت می باشد محمود احمدی نژاد با کسب ۷۲ درصد بیشترین رای شرکت کنندگان در این نظرسنجی را به خود اختصاص داده است و پس از آن سید محمد خاتمی با ۲۲ درصد و آقایان هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی با ۲ درصد قرار گرفته است.