«وایستادیم» پرونده‌ی ویژه‌ای درباره دفاع مقدس است که با تکنولوژی نوین html5 برای استفاده‌ی کاربران فضای مجازی فراهم آمده است. این محصول ابتدا در قالب لینک «این هشت سال» مروری کوتاه بر مهمترین وقایع هشت سال مقاومت رزمندگان دلیر ایران در برابر دشمن بعثی دارد.

سپس شناخت‌نامه کاملی از برخی سرداران ایران را در قالب لینک «سرداران» پیش روی مخاطب قرار می دهد. بهره مندی از خاطرات رهبر معظم انقلاب، تحلیل حضور مستقیم کشورهای دنیا در جنگ علیه ایران و بررسی سبک زندگی بچه‌های جبهه نیز در قالب لینک های «روایت اول شخص، دشمن شناسی و سبک زندگی» با ارائه‌ای متفاوت پیشکش مخاطبان شده است.علاقه مندان برای بهره مندی از این محصول میتوانند از این لینک استفاده کنند.

لینک نرم افزار