اولين نشانه برخورد دوگانه و هدفمند اصلاح طلبان در خصوص نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با ثبت نام يكي از نزديكان سيد محمد خاتمي از سران فتنه آشكار شد.

اولين نشانه برخورد دوگانه و هدفمند اصلاح طلبان در خصوص نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با ثبت نام يكي از نزديكان سيد محمد خاتمي از سران فتنه آشكار شد.
اصلاح‌طلبان که برای شرکت در انتخابات شروط سيد محمد خاتمي را بهانه قرار داده و رسما از عدم حضور در انتخابات سخن به ميان آوردند،را تعیین کرده بودند، حرف خود را نقض کرده و وارد انتخابات مجلس شدند.
در همين راستا محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس و خواهرزاده سید محمد خاتمی با حضور در فرمانداری اردکان نسبت به ثبت نام برای حضور در انتخابات مجلس نهم اقدام کرد.حضور خواهر زاده محمد خاتمی در انتخابات مجلس در حالی است که پیشتر محمد خاتمی شروط سه‌گانه‌ای را به‌عنوان «کف مطالبات اصلاح‌طلبان» برای شرکت در انتخابات آتی مجلس تعیین کرد.
گفتني است چندي پيش در خبرها آمده بود كه جريان بالادستي اصلاح طلبان طي دستورالعملي از اصلاح طلبان خواسته بودند تا در انتخابات اتي ثبت نام بعمل آورده اما با تابلوي اصلاح طلبي وارد عرصه نشوند.