سایت هاشمی رفسنجانی در ادامه پروژه تخریبی رئیس جمهور سابق، با انتشار یادداشت یک مهمان، تیتر جالبی را برای آن انتخاب کرد! این جریان در حالی ادامه دارد که هاشمی با بیان خاطراتی در مورد حضرت امام (ره)، خود بنیان گذار این حرکت بود.