عوامل سفارت انگلیس روز گذشته در اغتشاشات تهران نقش پررنگی داشتند.

بنا به گزارش واصله اعضا و عوامل وابسته به این سفارتخانه همچون اغتشاشات سال88 نقش مهمی در درگیریهای پراکنده 25  بهمن داشتند. بنابراین گزارش عوامل وابسته به لانه جاسوسی انگلیس روز گذشته با ماشینهای پلاک سیاسی اقدام به فیلم برداری و عکس برداری از درون ماشینها می نمودند.
همچنین شنیده ها از تردد مشکوک برخی عوامل این سفارت در نقاط حادثه خیز دیروز تهران در ساعاتی قبل از اغتشاشات حکایت دارد.لازم به ذکر است در آشوبهای خرداد88 "رسام"وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران پرده از دخالت این سفارتخانه در آن آشوبها برداشته بود.
اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا ارسال می گردد.