«د» كه پيش از اين از مدیران قاليباف در شهرداري تهران بود و به دليل حضور در ستاد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي كنارگذاشته شده بود در ماجراي امضاي قراداد واگذاري 138/9 هكتار از اراضي چيتگر به يك شركت خصوصي نقش نماينده و واسطه را ايفا كرده و در صورت عدم انتخاب شهردار اين پروژه با توقف روبه رو مي شد.

یک سایت نزدیک به اصلاح طلبان نوشت: هرچه از انتخاب شهردار تهران بيشتر مي گذرد علت عدم راي برخي اصلاح طلبان به كانديداي منتخب جريان اصلاحات برای شهرداری تهران آشكار تر مي شود. «د» يكي از اصلاح طلباني است كه برخلاف خرد جمعي،‌ راي خود را به محمدباقر قاليباف داد.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»به نقل از سایت خبری تیک، «د» كه پيش از اين از مدیران قاليباف در شهرداري تهران بود و به دليل حضور در ستاد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي كنارگذاشته شده بود در ماجراي امضاي قراداد واگذاري 138/9 هكتار از اراضي چيتگر به يك شركت خصوصي نقش نماينده و واسطه را ايفا كرده و در صورت عدم انتخاب شهردار اين پروژه با توقف روبه رو مي شد.

قيمت اين زمين كه حدود 5 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود در سال 90 به مبلغ حدود 300 ميليارد تومان به شركت سرمايه گذاري عظام واگذار مي شود تا شهربازي ساخته شود.

با توجه به اين ابهام كه ممكن است اجراي اين قراداد پرماجرا ممكن است دليل اصلي عدم راي «د» به كانديداي جريان اصلاحات باشد از اين عضو شوراي شهر تهران درخواست مي شود تا به پرسش هاي زير پاسخ دهد:

- نقش ايشان در نوشتن پروپزال ابتدايي اين طرح چه بوده است؟

- آيا آقاي «د» به عنوان نماينده در اين قراداد نقشي داشته است؟

- چگونه است كه زميني با قيمت چندهزار ميلياردي با چند صد درصد تخفيف به يك شركت خصوصي واگذار مي شود؟

- اگر نقش شما در اين قرداد مشخص و آشكار گردد كه عامل راي به آقاي قاليباف بوده تا پروژه اجراشود آيا حاضر به عذرخواهي از مردم هستيد؟

- در پايان بگوييد چرا اگر كسي از يك ليست انتخاباتي وارد شورا شد نبايد به شهردار مورد نظر آن ليست راي دهد؟ نام اين فعل چيست؟


بخشی از اسناد قرارداد مذکور در زیر می آید:

================================