در میان برخی اظهارنظرها که این روزها البته بسیار زیاد دیده و شنیده می شود، سخنانی به گوش رسید که موجب حیرت و تعجب شد؛ گویا اینبار نوبت بحران نمایی از شرایط کشور، از روی غفلت و خطای تحلیل به فرمانده محترم سپاه رسیده است که همسنگرانش همواره در سال های اخیر، در خط مقدم هجوم به «بحران نمایی» و «بحران نمایان» بوده اند.

 «بحران نمایی» و القای شرایط بحرانی در کشور همواره از مهمترین ابزارهای رسانه ای برای هدف گیری های خاص سیاسی و اقتصادی بوده که متأسفانه در چند سال اخیر، بیش از همیشه از سوی مخالفان نظام جمهوری اسلامی و خصوصا مخالفان محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفته است.

گاه بحران نمایی با پمپاژهای رسانه ای چنان شدت یافته که متأسفانه برخی خودی ها و دلسوزان را نیز تحت تأثیر قرار داده و دچار خطای در تحلیل کرده است که بارزترین جلوه آن را می توان در وقایع تلخ فتنه 88 مشاهده کرد.

اما همواره جبهه نیروهای هوشمند و بصیر انقلابی واکنش تندی را در برابر بحران نمایی از شرایط کشور از خود نشان داده و حتی خودی های دچار شده به این عارضه را نیز مورد عتاب شدید قرار داده اند.

آنچه در شرایط امروز کشور قابل مشاهده است، چالش ها و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به دلیل برخی ناهماهنگی ها و ناهمدلی ها در داخل و فشارهای بی سابقه از خارج پدیدار گشته اما هرگز شرایط، رنگ و بوی بحران به خود نگرفته و با همدلی، تدبیر و پافشاری بر اصول انقلاب قابل رفع است.

در میان برخی اظهارنظرها که این روزها البته بسیار زیاد دیده و شنیده می شود و واکنش نشان دادن به آن عبث تلقی می گردد، سخنانی به گوش رسید که موجب حیرت و تعجب شد؛ گویا اینبار نوبت بحران نمایی از شرایط کشور، از روی غفلت و خطای تحلیل به فرمانده محترم سپاه رسیده است که همسنگرانش همواره در سال های اخیر، در خط مقدم هجوم به بحران نمایی و بحران نمایان بوده اند.

انتظار می رود ایشان که خود بر قبح بحران نمایی از شرایط کشور، آنهم از زبان نظامی بلندپایه و برجسته ای چون ایشان آگاهی دارند، به سرعت این خطای غیرقابل انتظار را جبران نمایند.

گفتنی است سردار جعفری در همایش سرمربیان، مربیان صالحین و فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) گفته است: تحریم نفتی و بانکی کشور نیز در سال گذشته اثرات تعیین‌کننده و مخربی را برای کشور به دنبال داشت، تورم سرسام‌آور و گرانی و برخی مشکلات از کنار تحریم به وجود آمد که البته برخی از آنها نیز به دلیل سوءمدیریت‌ها و حاشیه‌ها بود، در این شرایط رییس دولت آینده باید قادر باشد که با مدیریت بحران کشور را از وضع کنونی خارج کند.

 فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگی‌های رییس دولت آینده کشور، تأکید کرده بود: رییس‌جمهور آینده باید بتواند از بحران‌های مختلفی که عمدتا توسط دشمنان و برخی سوءمدیریت‌ها به وجود آمده است سربلند بیرون آید.