نوبخت در سخنانی با ادبیات تهدیدی بیان داشت: هر قدر که انصراف مردم از دریافت یارانه ها بیشتر باشد به همان میزان نیز دولت از اصلاح قیمت ها چشم پوشی می کند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»،  به نقل از 598، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین افزود: مهار تورم یکی از اهداف مهم دولت محسوب می شود بنابراین ما به دنبال افزایش قیمت ها نیستیم.

سخنگوی دولت به ایرنا گقت: برای امسال نرخ تورم 25 درصد را برای کشور پیش بینی می کنیم اگرچه دولت می کوشد این میزان را نیز کاهش دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه در قانون تصریح شده است که 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت ها و یازده هزار و 300 میلیارد تومان نیز از طریق بودجه عمومی باید اعتبار به دست بیاید، افزود: هر قدر که انصراف مردم از دریافت یارانه ها بیشتر باشد به همان میزان نیز دولت از اصلاح قیمت ها چشم پوشی می کند.

نوبخت با بیان اینکه امسال اقتصاد کشور از رکود خارج و دوران رونق خود را آغاز خواهد کرد، اظهارکرد: 140 هزار میلیارد تومان به همراه 55 میلیارد دلار اعتبارات ریالی و ارزی کشور برای سال جاری هستند.