نوه دختري يكي از چهره‌هاي برجسته سياسي نيز از چهره‌هاي آشوب‌طلب شب‌هاي اخير است.

به گزارش جوان ؛ نوه دختري يكي از چهره‌هاي برجسته سياسي نيز از چهره‌هاي آشوب‌طلب شب‌هاي اخير است.

(ع.ل) فرزند (ف.هـ) مسؤوليت شاخه نوبنياد اغتشاشگران شب‌هاي اخير تهران را عهده‌دار است.

ديگر نوه نامبرده (س.ل) نيز طي روزهاي گذشته به همراه برخي بستگانش در حوالي خيابان آزادي به دليل تحريك اغتشاشگران توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده بود.