همواره در نزدیکی انتخابات ها مراکز نظر سنجی کشور ایام پر کاری دارند. این نظر سنجی ها مورد استناد تحلیل گران سیاسی قرار می گیرد. آشنایی با برخی از مهم ترین مراکز نظر سنجی و تحلیل آراء نامزدها بر اساس نظر سنجی های کنونی هدفی است که متن زیر آن را دنبال می نماید.

{loadposition inside-article}

نظرسنجی یکی از پرهیاهوترین ابزارهای علمی است که در فضای سیاسی و انتخاباتی استفاده­ های بسیاری دارد. این ابزار در انتخابات­ های گذشته ریاست جمهوری توسط گروه­ های مختلف استفاده شده است و جریان­ های گوناگون سعی داشته­ اندتبار خود سعی در نشان دادن رأی بالای کاندیدای خود در نظرسنجی­ ها دارد. این نظرسنجی­ ها در بسیاری از موارد غلط از آب درآمده است، اما هنوز هم بسیاری از کاندیداها و اطرافیانشان به نتایج آنها دل خوش کرده اند تا به وسیله این ابزار میزان رأی خود را در جامعه بسنجند و بر اساس آن برنامه ­ریزی کنند. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز بازار نظرسنجی­ ها بسیار داغ است و هر گروه برای افزایش تلاش می­کنند و حتی در بسیاری از موارد پس از انتخابات بر اساس همین نظرسنجی­ های غیردقیق ادعاهای عجیب و غریبی درباره آرای خود می­ کنند. در ادامه ابتدا به معرفی برخی از نهادهایی که به انجام نظرسنجی اقدام می­ کنند خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل نظرسنجی­ های این دوره می­ پردازیم.