در حالي كه تحليل گران معتقدند اوباما از شكست مذاكرات اسلامبول وحشت داشت، محافل صهيونيستي از برگزاري اين مذاكرات ابراز ناراحتي مي كنند و آن را نشانه ضعف اوباما مي دانند.

روزنامه هاآرتص در اين زمينه نوشت: از گفت وگوهاي اسلامبول نبايد انتظار زيادي داشت و به نظر مي رسد اين مذاكرات نيز سرانجام مثبتي نخواهد يافت.

هاآرتص مي افزايد: واشنگتن هم اميد چنداني ندارد اما بايد درنظر گرفت كه به باور دولت هاي بزرگ، ايران همچنان به فعاليت هاي اتمي خود ادامه مي دهد. نبايد فراموش كرد كه به زودي آمريكا شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري خواهد بود و از اين رو بايد درنظر داشت كه پرزيدنت اوباما و دولت او، در مذاكرات هسته اي با ايران، تحت تاثير اين انتخابات و اثرات آن نيز هستند.

به گزارش راديو اسرائيل، هاآرتص افزود: سران اسرائيل گفته اند كه به مذاكرات «اسلامبول» چندان خوش بين نيستند. رهبر حزب اپوزيسيون «كاديما» در اسرائيل، شائول موفاز با انتقاد از سياست هاي دولت پرزيدنت باراك اوباما در قبال برنامه اتمي ايران، كه او آن را «ضعف اوباما» خواند، گفت «اين موضع اوباما كه اگر حكومت ايران تضمين دهد برنامه هاي هسته اي اش ماهيت نظامي ندارد، با برنامه اتمي صلح آميز آن موافقت خواهد كرد، بسيار خطرناك است.»

خشم محافل صهيونيستي از انفعال اوباما و نگراني هاي انتخاباتي وي در حالي است كه محافل اروپايي مي گويند اوباما از شكست مذاكرات مانند يك كابوس مي ترسد. روزنامه اتريشي هامبورگر ابندبلات نوشت: باراك اوباما شديدا از شكست مذاكرات هسته اي با ايران هراس دارد. اوباما نگران بحراني شدن اوضاع است. او قبل از آغاز مذاكرات اسلامبول به خوبي مي دانست كه اين مذاكرات مي تواند حساس باشد و بر سرنوشت وي در انتخابات چند ماه آينده اثر بگذارد. مسئله مذاكرات هسته اي با ايران، كابوس شب هاي اخير اوباما بوده است.

يادآور مي شود راديو فردا- ارگان رسمي سازمان سيا- نيز با اذعان بر ضعف غرب در مذاكرات اسلامبول گزارش داد: بااهميت ترين مسئله داخلي دولت كنوني آمريكا كه معماري «ديپلماسي هوشمند» (تنبيه و تشويق) در مقابل ايران را به خود نسبت مي دهد، پرهيز از شكست در انتخابات رئيس جمهوري ماه نوامبر است. جامعه اروپا نيز مايل نيست كه در وضعيت جاري اقتصادي و در حالي كه بي ثباتي كشورهاي شمال آفريقا، بعد از تجربه بهار عربي، همچنان ادامه دارد، با برافروختن شعله هاي يك بحران تازه در يك كشور بزرگ و نفت خيز، دشواري هاي ناشي از گراني قيمت نفت خام و محدود شدن بازارهاي صادراتي خود را بيش از پيش افزايش دهد. در اين نگراني ها، چين به عنوان يك واردكننده بزرگ نفت خام و فروشنده كالا، با اروپا كاملا همراه و هم نظر است.