تاکیدات و تصریح های چهره های مختلف و برجسته نظام مبنی بر ایجاد وحدت میان قوای سه گانه،نگرانی روزنامه «واشنگتن پست» را به همراه داشته است.

پس از تصریح و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر وحدت قوای سه گانه ،برخی شخصیت های برجسته نظام و عرصه سیاسی کشور نیز به اظهاراتی در این زمینه پرداختند.

در همین رابطه چند شب پیش آیت الله مهدوی کنی در برنامه ای تحت عنوان کیمیا که از شبکه سوم سیما پخش شد ، برمحور وحدت بین سران قوا تاکید کرد و تصریح کرده بودند که « برای باقی ماندن یک اثر باید همه با هم حرکت کنیم و با هم باشیم».

در همین رابطه شنیده شده است که خبرنگار روزنامه «واشنگتن پست» طی تماسی با تهیه کننده این برنامه از علت اظهارات آیت الله مهدوی کنی سوال کرده است؟.

این خبرنگار در سوالات مختلفی دلیل ورود آیت الله مهدوی کنی به این موضوع،چرایی اظهار نظر ایشان در این شرایط ،دلیل پرداختن به این موضوع خاص،پرسش از پیش بینی آیت الله مهدوی کنی از شرایط سیاسی کشور و...را مورد پرسش قرار داده است.

گفتنی است نگرانی واشنگتن از تاکید چهره های سیاسی کشور منی بر وحدت در حالی صورت می پذیرد که غرب با همکاری عوامل داخلی خود بسته ای با سیاست های مختلف را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده است که ازجمله آن ها می توان به ایجاداختلاف میان مسئولین بویژه قوای سه گانه و سران آن اشاره کرد.