وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به تحریم های دشمنان در سال گذشته گفت: سال 91 بر دولت بسیار سخت گذشت، ولی با این وجود اقدامات بسیاری در حوزه اقتصاد انجام شد.

شبکه ایران / وزیر راه وشهرسازی گفت: دولت احمدی نژاد با همه توان به میدان آمد تا از عزت، استقلال و اسلامیت نظام دفاع کند.
به گزارش ایرنا، ˈعلی نیک زادˈ عصر چهارشنبه در جریان چهارمین دور سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان اصفهان در جمع مدیران شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: هدف اصلی از سفرهای استانی دولت حل مشکلات مردم و بررسی اقدامات برزمین مانده سفرهای گذشته بوده است.

نماینده هیات دولت در چهامین دور سفر استانی اظهار کرد: دولت باجدیت مباحث مهمی همچون سهام عدالت، مسکن مهر و سفر به تمام سطح کشور را جامه عمل پوشاند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت با همه توان از ساخت مسکن مهر دفاع کرد تا اقشار محروم جامعه صاحب خانه شوند.

نیکزاد تصریح کرد:ما با دنبال این شعار نبودیم که بگوییم ˈمشکل مسکن مردم را حل کردیمˈ بلکه با هدف تحکیم بنیان خانواده، تسهیل در امر ازدواج وحل مشکل مسکن زوج های جوان تلاش کردیم.

وی با اشاره به تحریم های دشمنان در سال گذشته گفت: سال 91 بر دولت بسیار سخت گذشت، ولی با این وجود اقدامات بسیاری در حوزه اقتصاد انجام شد.