بنابر گزارش رسانه های ضدانقلاب، یکی از استانداران حاضر در این دیدار، مضمون گفته های آقای هاشمی رفسنجانی را در اختیار سحام نیوز گذاشته است و دقت آن به طور مستقل قابل تأیید نیست.

وبسایت "بی بی سی فارسی" در خبری به نقل از "سحام نیوز" مدعی شد که هاشمی رفسنجانی، در دیدار با استانداران زمان اصلاحات طی سخنان مبسوطی به نقد روند جاری کشور پرداخته و شرایط را برای حضور خود منتقی دانسته است.

بنابر این گزارش، یکی از استانداران دوران اصلاحات در خصوص این دیدار از قول آقای هاشمی به سایت «سحام نیوز» گفته است: رابطه ما [مقام معظم رهبری و آقای هاشمی] مثل دو برادر بوده اما مسائلی که در این سال ها پیش آمده موجب شده که ایشان دیگر به من اعتماد نداشته باشند،

در ادامه این خبر آمده است: هاشمی رفسنجانی بر اساس این دیدار انجام شده [با رهبری] نتیجه گرفته که حضور من هم به صلاح نیست.

وی همچنین به وضعیت کشور و فعالیت های سپاه پاسداران تاخته و گفته که: «شرایط امروز تغییر کرده است.»

رئیس جمهور اسبق ایران با اشاره به دوران ریاست جمهوری خود گفت: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه هایی مثل راه سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرقته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

هاشمی همچنین انتقادی هم از عدم پایبندی اصلاح طلبان در دعوت ها کرد و گفت: «در ۸۴ استانداران و برخی از چهره های اصلاحاتی آمدند و از من دعوت کردند؛ ما که آمدیم رفتند کاندیدای خودشان را آوردند و بسیاری از آنها را ما دیگر ندیدیم.” ایشان افزودند: “البته از آن دسته افراد در میان شما نیست و شما حتما مصمم هستید اما این هم واقعیتی است.»

اشاره آقای هاشمی به دعوت کسانی بود که در سال ۱۳۸۴ نیمه راه ایشان را رها کردند و دکتر معین را به صحنه آوردند. به نظر می رسد که اصلاح طلبان طبق عملکردی که از خود نشان داده اند بیشتر به دنبال اسم آقای هاشمی هستند.

البته از طرف دیگر، لطف اصلاح طلبان فقط شامل آقای هاشمی نشده است بلکه در سال 88 همین بلا را بر سر سیدمحمد خاتمی که وی را بهترین گزینه در تمام دوران ها می دانند در آوردند.

بنابر گزارش رسانه های ضدانقلاب، یکی از استانداران حاضر در این دیدار، مضمون گفته های آقای هاشمی رفسنجانی را در اختیار سحام نیوز گذاشته است و دقت آن به طور مستقل قابل تأیید نیست.