روزنامه لس آنجلس تایمز درشماره امروز خود به تحلیل رقابت های انتخاباتی ایران پرداخت

این روزنامه نوشت: سه کاندیدای ریاست جمهوری آقایان موسوی ،کروبی و رضایی علیه آقای احمدی نژاد بسیج شده اند و می خواهند به هر طریقی مانع از به قدرت رسیدن احمدی نژاد شوند.

همچنین این روزنامه در این میان ضمن اشاره به نقش آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان مغز متفکر پشت پرده برای ممانعت از انتخاب مجدد احمدی نژاد می نویسد حتی برخی از اصول گرایان مثل ناطق نوری هم برای رای نیاوردن احمدی نژاد به حمایت از رقیب او میر حسین موسوی پرداخته اند.

 

تحلیل گر این این روزنامه در بخشی دیگر از مطلبش می نویسد: هدف رقیبان احمدی نژاد که می خواهند مانع از انتخاب مجدد وی شوند حفظ منافع مالی و سیاسی اشان است که بخش بزرگ و کلیدی تجارت خارجی و موسسات اقتصادی ،آموزشی و کشاورزی ایران را در اختیار دارند.

 

این روزنامه همچنین در ادامه تشریح یکی دیگر از از اهداف مخالفان احمدی نژاد مدعی شد: اصلاح طلبان می خواهند با جلوگیری از انتخاب مجدد احمدی نژاد مانع از انزوای بیشتر بین المللی کشور در صحنه بین المللی و تضعیف بیشتر قشر آسیب پذیر جامعه شوند.