هاشمی رفسنجانی: مشی اعتدال، عقلانیت و استفاده از خِرَد جمعی که شعار دولت آقای روحانی است، می‌تواند ضمن حفظ و تقویت انسجام ملی و وحدت همه ‌جانبه در کمک به حل مشکلات عدیده داخلی به‌ ویژه شرایط اقتصادی کشور و ایجاد تعامل سازنده و مفید با کشورهای دنیا در عرصه‌های بین‌المللی، مؤثر و کارگشا باشد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ملت، با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت‌وگو کرد.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدار و گفت‌وگوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.

در این دیدار، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک مجدد پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای او و دولت آینده آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون کرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تقدیر از گفتمان اعتدال و مشی تدبیر و عقلانیت حجت‌الاسلام روحانی که نویدبخش آغاز فصلی نو در روند اجرایی کشور است، اظهار داشت: شور و امیدی که در جامعه به ویژه در دل جوانان این مرز و بوم پس از حماسه سیاسی 24 خرداد ایجاد شده، سرمایه و پشتوانه‌ای عظیم و بی‌ بدیل برای دولت یازدهم است.

وی افزود: مشی اعتدال، عقلانیت و استفاده از خِرَد جمعی که شعار دولت آقای روحانی است، می‌تواند ضمن حفظ و تقویت انسجام ملی و وحدت همه ‌جانبه در کمک به حل مشکلات عدیده داخلی به‌ ویژه شرایط اقتصادی کشور و ایجاد تعامل سازنده و مفید با کشورهای دنیا در عرصه‌های بین‌المللی، مؤثر و کارگشا باشد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نیز با تشکر و قدردانی از مساعی و مشورت‌های خوب و مفید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: دولت آینده برآمده از شور، امید و خلق حماسه سیاسی آحاد مردم به ‌ویژه جوانانی است که برای ایجاد تحول در نظام اجرایی کشور و آغاز شرایطی نو به عرصه آمده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانم در دولت یازدهم، با کمک همه بزرگان انقلاب اسلامی و دلسوزان کشور از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی به خواست و تقاضاهای به حق مردم جامه عمل بپوشانم.
 

هاشمی رفسنجانی: مشی اعتدال، عقلانیت و استفاده از خِرَد جمعی که شعار دولت آقای روحانی است، می‌تواند ضمن حفظ و تقویت انسجام ملی و وحدت همه ‌جانبه در کمک به حل مشکلات عدیده داخلی به‌ ویژه شرایط اقتصادی کشور و ایجاد تعامل سازنده و مفید با کشورهای دنیا در عرصه‌های بین‌المللی، مؤثر و کارگشا باشد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ملت، با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت‌وگو کرد.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدار و گفت‌وگوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خبر داد.

در این دیدار، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک مجدد پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای او و دولت آینده آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون کرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تقدیر از گفتمان اعتدال و مشی تدبیر و عقلانیت حجت‌الاسلام روحانی که نویدبخش آغاز فصلی نو در روند اجرایی کشور است، اظهار داشت: شور و امیدی که در جامعه به ویژه در دل جوانان این مرز و بوم پس از حماسه سیاسی 24 خرداد ایجاد شده، سرمایه و پشتوانه‌ای عظیم و بی‌ بدیل برای دولت یازدهم است.

وی افزود: مشی اعتدال، عقلانیت و استفاده از خِرَد جمعی که شعار دولت آقای روحانی است، می‌تواند ضمن حفظ و تقویت انسجام ملی و وحدت همه ‌جانبه در کمک به حل مشکلات عدیده داخلی به‌ ویژه شرایط اقتصادی کشور و ایجاد تعامل سازنده و مفید با کشورهای دنیا در عرصه‌های بین‌المللی، مؤثر و کارگشا باشد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نیز با تشکر و قدردانی از مساعی و مشورت‌های خوب و مفید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: دولت آینده برآمده از شور، امید و خلق حماسه سیاسی آحاد مردم به ‌ویژه جوانانی است که برای ایجاد تحول در نظام اجرایی کشور و آغاز شرایطی نو به عرصه آمده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانم در دولت یازدهم، با کمک همه بزرگان انقلاب اسلامی و دلسوزان کشور از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی به خواست و تقاضاهای به حق مردم جامه عمل بپوشانم.