هاشمی رفسنجانی ، با اشاره به فرصت هدفمندی یارانه ها که با شیوه اجرای دولت قبل تبدیل به تهدید شد، تاکید کرد: انتظار مردم جبران آن کارهای افراطی است!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از میدان ۷۲ ، هاشمی رفسنجانی، در دیدارهای جداگانه وزیر کشور، اعضا مجمع استانداران ادوار و جمعی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و جمعی از روزنامه نگاران با ابراز امیدواری از اصلاح تدریجی مشکلات کشور، گفت: در سیاست خارجی شرایطی داشتیم که هر روز به سوی گسترده شدن تحریم ها، پیش می رفتیم.

هاشمی رفسنجانی ، طرح هدفمندی یارانه ها را از ضرورت های اصلاح اقتصادی هر کشوری دانست و گفت: فرصتی که قوانین مجلس برای کشور ایجاد کرده بود، در اجرا تبدیل به تهدید شد و تمام طرح به دادن مبلغی به مردم خلاصه شد که در مقابل عوارض تورمی آن، بسیار ناچیز بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استفاده از نیروهای باتجربه را راهکاری جهانی برای ساختن کشورها دانست وگفت: اگر چه سرمایه های انسانی را خانه نشین کرده بودند، ولی مردم مسیری را رفتند که به اعتدال رسیدند و در این فضا، انتظار مردم جبران آن کارهای افراطی و حرکت در مسیر اعتدالی است.